Magdalena Korwin Gosiewska Cesja Starostwa Wieliskiego 1665 roku

Magdalena Korwin Gosiewska Cesja Starostwa Wieliskiego 1665 roku. List Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza II Wazy w sprawie cesji starostwa Wieliskiego (Wieliż) w województwie Witebskim położonego. Cesja z urzędu starościny Magdaleny Korwin Gosiewskiej na Jerzego Karola Konopackiego pułkownika wojsk koronnych.

Jan Kazimierz z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki, Mazowiecki Inflancki, Smoleński, Czernichowski, Szwedzki, Gorski, Wandalski Dziedziczny Król.

Oznajmujemy tym listem naszym, komu to wiedzieć należy. Stanąwszy u ksiąg metryki kancelarii naszej wielkiej, wielmożna Magdalena z Konopatu Korwinowa Gosiewska Podskarbina Wielka i Hetmanowa Polna Wielkiego Księstwa Litewskiego, Starościna Wieliska, list swój dobrowolny cesyjny, dany urodzonemu Jerzemu Konopackiemu obersterowi naszemu zeznała i do akt tejże metryki kancelaryjnej naszej wielkiej podała. Prosząc, aby ingrossowany był, który od słowa do słowa z początku aż do końca, tak się w sobie ma.

Ja Magdalena z Konopatu Korwinowa Gosiewska, Podskarbina Wielka i Hetmanowa Polna Wielkiego Księstwa Litewskiego, Starościna Wieliska, oznajmuję tym moim cesyjnym listem, iż mając ja za przywilejem Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego dane i konferowane sobie Starostwo Wieliskie w Województwie Witebskim leżące, prawem dożywotnym puściłam one Jegomości panu Jerzemu Konopackiemu obersterowi jego Królewskiej mości, i consens z podpisem Królewskiej mości pana mego miłościwego na Starostwo Wieliskie, na imię Jegomości pana Jerzego Konopackiego sprawiony do rąk Jegomości oddałam. Którego Starostwa Wieliskiego Jego mość, Pan Jerzy Konopacki oberszter jego Królewskiej mości, wolan będzie ze wszystkimi pożytkami, tak jak ja tom trzymała z zamkiem, miastem, wsiami w pomienionym starostwie będącemi, z poddanemi i ich powinnościami, gruntami, borami, gajami, pasiekami, młynami, owo zgoła ze wszystkiemi do Starostwa Wieliskiego przynależnościami i przyległościami z dawna należącymi, wziąwszy na się spokojnie wzywać, używać i pożytków wszelakich sobie przymnażać, aż do żywota swego. I na tom dała ten list mój cesyjny, z prawa mego dożywotniego, z podpisem ręki mojej, i z podpisami Jegomości Przyjaciół ode mnie uproszonych niżej w tym liście mianowanych.

Pisane w Warszawie dnia 19 miesiąca czerwca, roku Pańskiego 1665. Z tego listu cesyjnego przy pieczęciach podpisy rąk tymi słowy.

Magdalena Korwinowa Gosiewska Podskarbina Wielka i Hetmanowa Polna Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wielkiego Księstwa Litewskiego ustnie proszony do tego listu, pieczętarz Andrzej Kotowicz pisarz.

Wielkiego Księstwa Litewskiego Waszmość Starosta Grodzieński, ustnie proszony pieczętarz do tego listu cesyjnego Andrzej Kazimierz Szetynd sekretarz Jego Królewskiej Mości, który list oczewisty cesyjny za oczewistym zeznaniem, od Wielmożnej Magdaleny z Konopatu Korwinowej Gosiewskiej, Podskarbiny Wielkiej i Hetmanowej Polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, do ksiąg metryki kancelaryjnej naszej wielkiej wpisać i z nich ekstraktem pod pieczęcią wielką, stronie należącej wydać rozkazaliśmy.

Pisano w kancelarii naszej roku 1665 miesiąca czerwca, dnia dwudziestego trzeciego, panowania naszego Polskiego i Szwedzkiego siedemnastego.

Za sprawą Krzysztofa Paca kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilkiskiego, Wilkowiskiego, Kleszczelskiego, Ostryńskiego, Kozienickiego Starosty.

Magdalena Korwin Gosiewska Cesja Starostwa Wieliskiego 1665 roku 1 Magdalena Korwin Gosiewska Cesja Starostwa Wieliskiego 1665 roku 2

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Starostwo Wieliskie - Wieliż - Województwo Witebskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Starostwo Wieliskie – Wieliż – Województwo Witebskie

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *