Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński pożycza 1620 złotych pod zastaw folwarków w Nowem i Kończycach. Udzielającym i odbierającym kwit jest pisarz grodzki lęborski Aleksander Pruszak.

 

Niżej podpisany zeznawam tą karta moją, którą tak ważną mieć chcę jakoby przed czynami, która mocą i siłą królewską zeznana była. Iżem w dzisiejszych niepewnych czasach pożyczył od Pana Aleksandra Pruszaka pisarza grodzkiego lemborskiego, summy tysiąca sześciuset i dwudziestu złotych dobrej pruskiej monety, którą summę nie tylko na moich wszystkich dobrach zapisuję, ale tez osobliwie na folwarku starostwa nowskiego, dopuszczając w oneż czujność i dyspozycję tejże summy, temuż Panu Pruszakowi intromisji i też summę abo na Święty Michał w roku teraźniejszym oddać generalnie powinien będę abo też w przypadku nie oddania bezpretensjonalnie do wolnego posiadania tychże folwarków dwóch, to jest dworskiego i Kończyckiego pozwalam.Które póty trzymać będzie tenże Pan Pruszak póki tejże summy tysiąc sześciuset i dwudziestu złotych pruskiej monety wraz z prowizją dziesięciu od stu nie wybierze. I w większości, onegosz bezpieczeństwa od teraz tejże karcie Pan Władysław Grąbczewski administrator mój starostwa nowskiego, obliguje się tęż summę wyliczyć na tenże termin Świętego Michała pod przepadkiem tejże summy, którą lokował na Lniską arendę i obligując się, oraz że nie sprzeda posiadania tychże folwarków temuż Jegomości Panu Pruszakowi, ale wolnym onych, że mając na uwadze złagodzenie podstawowych założeń, co strzymać, powinien będę. Pod ochroną summy tysiąca sześciuset złotych i dwudziestu złotych pruskiej monety, o co w przypadku niezgody sąd sobie wyznaczony królewski jak i również trybunalski w pierwszym wolnym terminie nie dotrzymania, bez żadnych ograniczeń i ogólnych przeszkód naznaczam. Na co się rękę własną podpisuję z tymże moim administratorem.

Działo się w Nowym 3 lipca roku 1705.

Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński
Władysław Grąbczewski

Herb Odwaga Konopaccy

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Nowe i Kończyce - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Nowe i Kończyce – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Podgląd zablokowany.