Kwit Pułkownika Wojsk Koronnych zaległych apanaży 1671 rok

Kwit Pułkownika Wojsk Koronnych zaległych apanaży 1671 rok. Hetman Wincenty Korwin Gosiewski był pierwszym mężem Magdaleny z Konopackich, której bratem był Jerzy Karol Konopacki. Dawny podwładny hetmana, kapitan Waldyn odbiera należne zaległe apanaże z rąk pułkownika Pudkamera, który służy pod rozkazami księcia Czartoryskiego, którego żoną była wdowa Magdalena Korwin Gosiewska z domu Konopacka. Od 1671 roku książę Czartoryski wziął na siebie spłatę długów wojennych wobec regimentu Korwin Gosiewskiego, gdyż regiment pozostawał pod rozkazami jego żony Magdaleny.

Kwit Jegomości Pana Michała Waldyna Kapitana Jego Królewskiej Mości dany przyczyną zasług na komisji w roku 1671

Ja Michał Waldyn Kapitan Jego Królewskiej Mości mając zupełną moc od szukania zasług w regimencie dragońskim na chorągiew Jegomości Pana Szymona Pycza, regimentu zeszłego świętej pamięci Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Wincentego Korwina Gosiewskiego, Podskarbiego Wielkiego i Hetmana Polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zeznawam tym moim kwitacyjnym listem, iż mi się względem oddania zasług przychodzących na te chorągiew od Jaśnie oświeconego księcia Jegomości Czartoryskiego, Podkomorzego Krakowskiego i samej księżnej Jejmości we wszystkim dość stało, przez Jegomości Pana Joachima Pudkamera Oberszterleytnanta tegoż regimentu. Żadnej pretensji ani przystępu tak sobie samemu, jako i sukcesorom Jegomości Pana Pycza nie zachowując. Tak do księcia Jegomości, jako i księżnej Jejmości, aby waszej Gosiewskiej Podskarbiej Wielkiej i Hetmanowej Polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego i potomstwa Jegomości Państwa Podskarbiego Wielkiego i Hetmana Polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielmożnego Jegomości Pana Jerzego Konopackiego, Starosty Wielickiego i oberstera tegoż regimentu, ze wszystkich Jejmości pretensji cale kwituję, i na to ręką się moją podpisuję.

Dał w Wilnie dnia jedenastego czerwca roku tysiąc sześćset siedemdziesiątego pierwszego

Herb Odwaga Konopaccy

Kwit Pułkownika Wojsk Koronnych zaległych apanaży 1671 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Wilno - Województwo Wileńskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Wilno – Województwo Wileńskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *