Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku

Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku

Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku. 14 maja 1601 roku umiera Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński syn Jerzego II i Anny z Kostków. Zgodnie z treścią testamentu sporządzonego 30 marca 1601 roku zostaje pochowany w katedrze chełmżyńskiej. W testamencie uwzględnia szpital chełmżyński, pozostałą pokaźną sumę ruchomości rozdaje braciom, którzy winni podzielić majątek również pomiędzy siostry. 16 sierpnia 1601 roku w Konopacie, spotyka się rodzeństwo czyli Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński, Maciej Konopacki Podkomorzy Chełmiński, Krzysztof Konopacki oraz Stanisław Konopacki syn Jerzego II.

 

W imię Pana amen, dla wiecznej pamięci rzeczy roku 160 pierwszego 16 sierpnia
Mi Jerzi Kasztelan, Maciej Podkomorzy Chełmiński, Krzysztof i Stanisław Konopaccy Wielmożnego niekiedy Jerzy Konopaczkie Kasztelana Chełmińskiego starosty świeckiego sinowie, potomkowie pozostałych dóbr po zmarły […] świeżo w panu Bogu […] godnej pamięci Je. M. księdza Jana Konopackiego Kanonika Chełmińskiego bracia rodzeni i opiekunowie urodzeni Jerzego […] urodzonego niekiedy Raphala Konopaczkie brata naszego sina. Oznajmujemy i jawno czynimy, komu tego widności potrzeba uznawszy miedzy sobą dział wieczny w dobrach ruchomych i nieruchomych po nieboszczyku księdzu Janie Konopackim bratem naszym pozostałych uczynili i postanowili tym sposobem.

Naprzód rzeczami ruchomymi jakkolwiek nazwane być mogą z wszystkimi podzieliliśmy się my czterej bracia, według testamentu nieboszczyka księdza kanonika ręka własną wigo pisanego i podpisanego i przy bytności Je.M. księdza Wawrzyńca Gembickiego Biskupa Chełmińskiego konfirmowanego i potwierdzonego, przypuściwszy do tego działu według woli nieboszczykowej Panią Plemiecką siostrę naszą rodzoną, która rodzajem i podpisem swoją zupełną wzięła i z niej podziękowawszy kwitowała. O nierozdane nasze dobra tak i mobilia dział na czasy wieczne uczynili z sobą i spowinowaconym Jerzym […] synowcem swym. Któremu synowcowi naprzód naznaczyliśmy i na wieczny dział oddzieliliśmy połowicę wsi Dźwierzna, która tak nieboszczyk ksiądz kanonik kupił i ze wszystkim dobytkiem z żyjącymi ruchomościami, które w połowicy tej Dźwierzna na części księdza kanonika wykryli a nam […] testamentu należały z miłości i idący naszej przeciw niemu ostawił. Majętność zaś tą w województwie pomorskim zwącą, jako wej Konopat, Skarszewo, Drozdowo, Kozłowo, półtorej włoki w Biechowie i trzy włóki w Suchostrzygach nasi wyżej mianowani bracia udziałem wzięli, która już trudno mogła być tak rozdzielona, żeby, do jakiego słusznego pożytku z osobna dzielnica, która miała być przywiązana, tędyśmy Jerzy kasztelan Chełmiński i Krzysztof bracia działu naszego, Ichmościom Panu Maciejowi podkomorzemu i Stanisławowi braciom naszym ustąpili i nierozerwalną w tym majętność Konopat, Skarszewo, Drozdowo, Kozłowo i półtora włoki w Biechowie ostawili, jako już teraz ustąpiliśmy, cedujemy i ostawiamy na wieczne czasy, nią sobie tam ani potomkom nie zostawiając względem, którego ustąpienia i cedowania.

My Maciej Podkomorzy i Stanisław bracia ustępujemy Ichmościom z części swej, która nam w Suchostrzygach po nieboszczyku księdzu Kanoniku przypadła i przedajem Ichmościom dwadzieścia i siedem tysięcy złotych polskich każdy złoty rachując po 30 groszy. To jest Je. M. P. kasztelanowi czternaście tysięcy złotych a Panu Krzysztofowi trzynaście tysięcy złotych, jako się teraz każdy dla wielu swoich kwituje po dziesięć tysięcy złotych, z których Ich M. Pana Podkomorzego Stanisława braci kwitujemy. […] Summę to jest P. Chełmińskie cztery tysiące złotych na blisko przyszły Święty Marcin w roku niniejszym odłożyć, będziem winni P. Krzysztofowi trzy tysiące na świątki przyszłe w roku przyszłym 1600 wtórym.

W którym to tak na części związane postanowieniem działu powinni sobie będzie, aby współdziałać eksmisją z obu stron wszyscy obiecują […] i deputatami sobie intromisją przez woźnego i skargę, którego sobie, która strona obiera, który to dział i z kondycjami w nim opisanymi obowiązujem sobie za to i potomki swe strzymają pod zakładem dwudziestu i siedmiu tysięcy złotych, o który gdzieżby się, która strona albo potomkowie tej pozwać dała, tej pozywający się na wzgląd forum powinna będzie przed którymkolwiek sądem […] albo rzymskim w ziemiach pruskich albo potomkowie tego, po pierwsze […] stanąć i zakład on do sadu zasądzić zapłaciwszy […] ten dział we Wszystkich punktach w klauzulę teki ksiąg, czego wszystkiego w nich opisanego ku lepszej wierze i pewności pieczęciami swymi przyciskamy i rękami swymi podpisali akt ten w Konopacie.
Datowane jak wspomniano wyżej
Dając naprzód Podkomorzemu z tej majętności cztery tysiące złotych względem […] i kamienicę w Świeciu, co mu z działu pierwszego należała, a to brał ksiądz kanonik za prawną majętnością zatrzymać raczył […] wigo od niego nie od dzierżawcy.
Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński
Maciej Konopacki Podkomorzy Chełmiński
Krzysztof z Konopatu mpp
Stanisław z Konopatu mpp

Herb Odwaga Konopaccy

Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Konopat - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Konopat – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Podgląd zablokowany.