Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku

Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku

Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku. Trudności ze spłatą zobowiązań jakie miał Stanisław Konopacki, powodowały iż musiał on zapisywać swoim wierzycielom kolejne tenuty na dobrach do niego należących. Roku Pańskiego 1689 dnia 19 grudnia z akt w Malborku, Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski zapisuje sumę pięciu tysięcy złotych pruskich, potwierdzoną pewną umową zastawu dnia 16 czerwca 1685 roku, w akcie spisanym w Rynkówce Marcinowi Czapskiemu na dobrach Drozdowa. Zmniejszoną ostatecznie w bieżącym roku do sumy czterech tysięcy pięciuset złotych, w celu umieszczenia zastawu na tychże dobrach Drozdowo. W 1690 roku, dnia ósmego lipca w Konopacie, między Marcinem i Teresą z Gosławskich Czapskimi, małżonkami z jednej strony, oraz wielmożnym Stanisławem Aleksandrem Konopackim Podkomorzym Pomorskim oraz Barbarą z Kryszpinów, małżonkami z drugiej strony zawiązana zostaje umowa względem tenuty dóbr Drozdowa.

 

Między Ichmościami, Panem Marcinem Czapskim i Teresą z Gosławskich, primo voto Zawadzkiego Chorążego Malborskiego, secundo voto Czapską małżonkami z jednej. A wielmożnym Jegomościom Panem Stanisławem Aleksandrem na Konopatach Konopackim, Podkomorzym Pomorskim i Jejmością Panią Barbarą z Kryspinów primo voto Wołowiczową Starościną Plotelską secundo voto Konopacką Podkomorzyną Pomorską, małżonkami z drugiej. Stał się pewny i nieodmienny kontrakt w ten niżej opisany sposób. 

Iż lubo Ichmość Panowie Czapscy małżonkowie mają od tegoż Pana Podkomorzego Pomorskiego majętność nazwaną Drozdowo w województwie pomorskim, powiecie świeckim leżącą prawem dawnym, jako o tym obligatoryjnie w księgach grodzkich dzierzgońskich zapisano dnia 5 lipca roku 1690 wykonano i podano, puszczono do roku, a w wyniku niewypłacalności na termin w przyszłym roku zobowiązaniem naznaczonym z przed trzech, do trzech lat intromisji jurydycznie dopuszczonej, a to w sumie czterech tysięcy pięciuset złotych polskich monety pruskiej. Jednakże to Ichmościom trzymać nie zda się, przyległo temuż Ichmości Panu Stanisławowi Konopackiemu Podkomorzemu Pomorskiemu i Barbarze z Kryspinów Konopackiej małżonkom tęż majętność Drozdowo naznaczoną, w województwie pomorskim w powiecie świeckim leżącą, z tego wszystkiego z uwzględnieniem trwającego, jako sobie prawem obowiązkowym Ichmość Panowie Czapscy mają zegnane i puszczone. Nic nie mając ciż Ichmość Panowie Czapscy małżonkowie do roku jednego to jest do dnia zajutrza świętego Jana Chrzciciela roku teraźniejszego 1690, aż do dnia tego świętego Jana Chrzciciela w roku 1691 przypadającego, arendownym puszczają sposobem a to za summę złotych polskich monety pruskiej czterysta złotych. Których jako obecnie odebranych i wyliczonych Ichmość Panowie Czapscy Ichmościów Panów Konopackich małżonków kwitują. Intromisji w te dobra ze wszystkimi prawami i prawem własności do niego od teraz dopuszczają, natychmiast wielce dopuścić zobowiązują się.

A po wygaśnięciu rocznej tej arendy Ichmość Panowie Konopaccy małżonkowie, Ichmościom Panom Czapskim małżonkom, albo summę czterech tysięcy pięciuset podług obligacji w grodzie uczynionej oddać i wyliczyć, albo dobra też Drozdowo nazwane zgodnie z inwentarzem ponownie sporządzonym między Ichmościami podpisami odręcznymi w związku z posiadaniem trzyletnim tych dóbr, Ichmościom Panom Czapskim obligatoryjnie ustąpić i dopuścić powinni będą. Kontrakt ten dla lepszej wagi strony obie dwie osobno lub razem roborować w księgach grodzkich ziem pruskich w ciągu sześciu tygodni wszystkimi stronami zobowiązują się. Co wszystko strzymać sobie pod zastawem czterech set złotych monety pruskiej obowiązują się.
W razie jakichkolwiek sprzeczności sąd sobie na ziemiach pruskich gdziekolwiek, gdzie strony w sprzeczności pozwana zrzekając się wszelkich uników prawnych stanąć i wszelkich postanowień z kontraktu wynikających zobowiązuje się bezwzględnie.

Co dla lepszej wagi rękami własnemu przy herbowanych pieczęciach Ichmość kontrahenci podpisują.

Działo się to w Konopacie dnia 8 lipca roku pańskiego 1690

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski
Marcin Czapski

Herb Odwaga Konopaccy  Herb Leliwa

Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Drozdowo - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Drozdowo – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.