Kwarta do skarbu koronnego przez Jerzego III w 1587 dana

Kwarta do skarbu koronnego przez Jerzego III w 1587 dana. Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński oddaje co roczną kwartę dla skarbu koronnego na zamku rawskim. Dodać należy iż w Rzeczypospolitej od grudnia 1586 roku kiedy zmarł Stefan Batory panuje bezkrólewie, pomijając niezgodne lutowe obrady sejmu, wolna elekcja zacznie się dopiero za miesiąc czyli 30 czerwca 1587 roku, dopiero w jej wyniku królem Rzeczypospolitej zostanie wybrany Zygmunt III Waza pomimo sprzeciwu Habsburgów którzy wraz z częścią szlachty upatrywało następcy Batorego w Maksymilianie Habsburgu. Dokument pokwitowania kwarty bez transkrypcji na język współczesny.

 

Jan Dulski, Castellan Chełmiński, Podskarbi Coronny, Brański, Rogoziński, Suraski, na Świecziu i Tczewski Starosta etc.

Oznajmuję wszem  wobecz, komu tho wiedziecz należy, iż przestrzegając tego aby w odbieraniu czwartej części R.P ubliżenie albo omieszkanie jakie nie było, a na urzędzie nom Podksarbeigo  Coronnego i powinnosczi jego żeby w niczym nie schodziło. Tedy na zamku Rawskim  w sklepie do odbieżania i chowania pieniędzy czwartej części R. P. naznaczonego odebrałem  przez ręcze urodzonego Walentego Krzepiczkiego pisarza mego skarbnego od urodzonego P. Jerzego Konopaczkiego czwartej częsczi R.P należączej wedla szaczunku lustratorskiego  za rok przesły tysiąc pięćset osiemdziesiąty szósty, z Dytrichssdorfu, Honikfeltu i z Nikielsdorfu złotych Polskich sto siedemnasczie, groszy dwadzieśczia  sześć, pieniędzy cztery. Z których przerzeczonego P. Jerzego Konopaczkiego kwituję do którego pieczecz moja skarbna jest przyczisniona, kwituję i wolnym czynię.  A iż w tym kwicie deputatów żadnych nie mianuję, tędy to czynię przez różne obranie ich.

Dano się to w Rawie na zamku w sklepie skarbu R.P. dnia XXIII miesiącza maja, roku 1580 siódmego.

Stanisław Gostomski  Starosta Rawski, Deputat [..]  walnego coronnego przeszłego […] mpp

Walenty Krzepicki w niebytności JeM Pana Podskarbiego Coronnego za pisarzy JeM w skarbie coronnym

Jakub Wojciechowski Stolnik […]  s Jana  walnego coronnego warszawskiego przyjętego od panów [..] do kwarty […] mpp

Herb Odwaga Konopaccy

Kwarta do skarbu koronnego przez Jerzego III w 1587 dana

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *