Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany . Spis czyli Inwentarz dóbr zamku Bruchnal. Tarnowica (Bruchnal) dobra dziedziczne Macieja i Elżbiety Dulskiej Konopackiej, pozostawały one w rękach Konopackich przez ponad pół wieku.

W roku Tysiąc sześćset dziewiątym dnia 24 czerwca spisał się inwentarz budowania, sprzętów w zamku Bruchnalskim i we wszystkiej majętności do niego należącej, folwarku, obory, dobytków, miasta, siół, stawów, gajów, zapustów i pomniejszych dąbrów, gumna, pól, sadu i ogrodów.

Folwark do zamku należący.
Naprzód gumno, w nim żyta zakrocznego kłod 2, grochu tonskiego pół mari 5, reczki pół, do tego gumienny półmiarek, stodołą dobra, szopa do chowania zboża nowa. Obora dla bydła po obydwu stronach, po trzeciej stronie wołownia, naprzeciwko wołowni chlew świni. Spisanie obory naprzód.
Krów dojnych z cielęty nro 4
Krów dojnych bez cieląt nro 13
Krów jałowych nro 12
Buhaj stary nro 1
Jałówek w półtory lat nro 3
Byczek w półtoru lat nro 1
Jałowic dwulatek nro 2
Kozioł stary nro 1
Kóz starych nro 2
Koziołek dwulatek nro 1
Kózka dwulatka nro 1
Owiec starych dojnych nro 6
Owiec niedojnych jałowych nro 8
Jagniąt nro 2
Świni starych nro 7
Świnek dwulatek nro 5
Wieprzków dwulatków czyszczących nro 9
Kiernozków nro 2
Kiernoz stary nro 1
Wieprzków tegorocznych nro 13
Świnek tegorocznych nro 5
Gęsi starych podskubiąnych nro 59
Kaczek starych nro 8
Kaczor stary nro 1
Kokoszy starych nro 16
Kogut stary nro 1

Domostwo na folwarku 
Naprzód izba biała do niej drzwi na hakach z zawiasami, wrzeciądz z skoblami, okien 5, z tych szklanych 3, zalepionych 2, stół 1, ławy około, piec czerwony z korunami, kominek. Z izby białej komnata do niej drzwi na hakach z zawiasami. Statki folwarkowe, karliczka do masła 1, beczek 3, cebr 1, konew drewniana 1, garców do mleka 20, luszów do mycia 1, skopców 2. Idąc z białej izby sień w niej drzwi 2, przez zawias żelaznych. Z sieni tej piekarnia, w tej jest drzwi 2, na hakach z zawiasami, w jednych wrzeciądz z jednym skoblem, okien 2 z okiennicami na drewnianych biegunach. Przegroda cielęca z drabinką, półka dla stawiania naczynia. W tej piekarni komora do niej drzwi przez zawias i haków tylko wrzeciądz z skoblami. Na drugą stronę tej piekarni sień druga, w niej drzwi 3, na drzewiannych biegunach i zaporach. Na podwórzu tego folwarku jest sernik obleciały i pod nim schowanie podgniłe i niezaparte. Na samym spodzie piwnica do chowania mleka, do niej drzwi z wrzeciądzem i skoblami.
Ogrody.
Te są zasiane, ale dla niewyplewienia nic się nie urodziło, bo chwasty wszystko zagłuszyły. Pole oziminą zasiane, począwszy od przyłbic aż do stawu pod zamek, która bardzo błaha się urodziła ledwie, co będzie. Pole za gumnem zasiane dwojem stajen żyta, reczką i korcem jednym konopi, maku zagonów 10. Pole od sadu nad stawem zamkowym aż do […] zasiane reczką i grochem, wysiano go półmiar 8. Reczki wszystkiej wysiało się kłod 4 ½ , półmiar gumiennym z strychem.

Młynów 4, pierwszy na gumnie, ten o dwóch, kołach który Pan Grzybowski naprawił. W tym młynie pan Czapski zostawił drzewa 29, przy tymże staw. Drugi młyn na Romanowie za Gnoinem w dwóch kołach, ten naprawny, przy tymże też staw. Trzeci młyn pod siołem Czołyniami na Kolewie stawie. Ten z jednym kołem. Przy tymże drugi stawek, tenże młyn naprawny. Czwarty młyn poniżej tego Kolewa, który zowa się domem. Ten też o jednym kole, przy ty staw, tenże też młyn cały. Pod zamkiem Bruchnalskim staw.

Gaje, dąbrowy i zapusty. Zapust za folwarkiem w miejskim gruncie dobry niespustoszony. Zapust drugi pod Przyłbiczami dobry niespustoszony. Od tegoż zapustu Przyłbickiego dąbrowa, przy której jest nowe zapust zapowiedziany, który za ową Wróblową doliną. Zapust trzeci do Czołyń należący za Siemiatowem, ten jest dobry niespustoszony. We wszystkich zapustach pczół starych 3 nie według powieści gajowych, ale leśnych. Pastewnik za gnoinem zagrodzony, drzewo w nim niespustoszone. Za tymże pastewnikiem zapust dębina wielka. Tamże między tą dębiną łąki, tak zamkowe jak i miejskie. Soli beczek 2, niewód dobry, buda przy stawie gnojni i 6 okien jak chałupa.

Herb Konopacki

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany  Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany  Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany  Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany  Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Bruchnal - Województwo Ruskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Bruchnal – Województwo Ruskie

podziel się:
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *