Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania 1547 – 1604 rok.

 

Herb Odwaga Konopaccy

Kwarta dana w Warszawie 2 czerwca 1573 roku

Ja Mikołaj Guochowski zeznawam tym moim pisaniem, żem od Je Mści Pana Jerzego Konopaczkiego przy […] Je Mści Pana Gdańskiego, Pana Jerzego Klęczewskiego przyjął węgierskiej czerwonij złotich pięczdziesiąt monety trzydzieści dobrych polskich , do Rawy quarty oddawany w roku 1573. Na com Pana Kraszewskie podpisem żeby lepszi wiarey własney. Dał ten kwit w Warszawie 2 juno 1573.

Gdr qui [..] mpp 

Kwarta dana w Warszawie 1573 roku

Herb Odwaga Konopaccy

podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.