Historia Szlachecka Majętności Polskiego Konopatu Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku

Władysław bierze w arendę Czaple świeckie 1628 roku

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku. Kontynuacja dzierżawy wsi Czapel oraz Białego w powiecie świeckim. Z opublikowanych dokumentów wiemy, iż Władysław Maksymilian w 1625 roku wziął w/w wsie w dzierżawę od Samuela Żalińskiego ówczesnego Wojewody Pomorskiego. Obecnie w 1628 roku Samuel z Żalna, który piastuje na ten czas funkcję Wojewody Malborskiego wydzierżawia ponownie obie wsie Władysławowi z Konopatu. Na stronach HS znajduje się opublikowany inwentarz dotyczący zarówno wcześniejszych jak i obecnej umowy arendy. Rzecz dzieje się w obozie pod Gniewem, z uwagi na toczące się działania wojenne ze strony Gustawa Adolfa króla szwedzkiego wobec Rzeczypospolitej.

 

Między Je Mością Panem Władysławem Konopackym Wojewodzicem Chełmińskim z Jednej strony a Jaśnie Wielmożnym Je. Mością Panem Samuelem z Żalna, Wojewodą Malborskim, Podskarbim Ziem Pruskich, Kiszporskim ad starostą z drugiej strony. Postanowienie i zgoda nieodmienna doczesna względem arendy dóbr i majętności Wielkich Czapel i z folwarkiem w nich będącym i połowie wsi Białego w województwie pomorskim a powiecie świeckim lezących w ten sposób. Iż przyrzeczony Je. Mść Pan Konopacky mając pomienione dobra sobie w summie dwudziestu tysięcy złotych polskich do roku zupełnego, od Je. Mści Pana Wojewody Malborskiego zastawione one znowu tak ruchome, jako nieruchome podług inwentarza o tym opisanego i podpisem rąk swoich i pieczęciami potwierdzonego, który oryginalnego kontraktu zastawnego a kontrakt do inwentarza we wszystkim referować się ma i z zasiewkami i ozimymi i jarymi, zbudowaniem tak dworskim, jako i poddanych i z poddanymi w tych majętnościach mieszkającymi i ze wszystkim prawem, państwem, własnością, przydatkami, przynależnościami, pożytkami, dochodami, czynszami, polami, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, gajami, stawami, jeziorami, sadzawkami i wszelakimi wodami i rybami w nich będącymi. Inszymi wobec każdemu z nich przypadającymi pożytkami jakimikolwiek imieniem, przezwiskiem nazwane być mogą nic dla siebie ani potomków swoich nie ekscypując ani zachowując, ale tak, jako od Je. Mści Pana Wojewody z zastawie były wymienionymi.

Je. Mści Panu Wojewodzie Malborskiemu i potomkom Je. Mości od dnia i daty niżej opisany to jest nazajutrz Św. Jana Krzciciela w roku, gdy pisać będą 1629 arendzie i sposobem arendy puszcza względem, której arendy Je. Mści Pan Wojewoda dał zaraz Je. Mści Panu Konopackiemu do rąk dwa tysiąca polskich, z których go Je Mści Pan Konopacky kwituje i wolnym czyni, w które dobra już zaraz Je. Mści Pan Konopacky dał i dopuścił wieżowania i spokojnego używania, które też Je. Mści Pan Wojewoda Malborski i potomkowie Je. Mści spokojnie trzymać i używać będzie bez wszelakiego impedimentu i przeszkody swojej i sukcesorów swych aż do wyjścia zupełnego roku i te dobra będzie powinien Je. Mści Pan Konopacki wizytowania pomienionego dopuścić Je. Mści Panu wojewodzie, gdy przez woźnego i służbę, których Je. Mści do tego dnia i czasu, którego będzie chciał żądane będzie i owego ani sam przez się ani przez insze na to sposobione osoby nie bronić i w posesję dopuszczony nie turbować ani ingnietować, owszem od wszelakich impedimentów prawnych osób wszelakiej płci i kondycji będących Je. Mści i potomkom Je. Mści przez czas dzierżawy i arendy bronić, ewinkować i deliberować a po wyjściu arendy znowu te majętności i dobra podług inwentarza Je. Mści Panu Konopackiemu. Które też Je Mści Pan Wojewoda, że nie inszym sposobem jedno modo trzymać i używać będzie zeznawa oddać i w posesję puścić i które będzie wolno Je Mści Panu Konopackiemu albo jego potomkom, jako w swe własne po wyjściu arendy wyłączać, przez co żadnego gwałtu pretendować i prawem ani czynić nie będzie mógł.

Które kondycje na się przyjęte przez strony obie dwie tak Je. Mści Pan Wojewoda, jako i Je Mści Pan Konopacky z potomkami swymi, ze wszystkich dóbr sowich ruchomych i nieruchomych dziedzicznych i zastawnych i summ pieniężnych, które teraz mają i na potem kiedykolwiek mieć będą ziścić trzymać i wypełnić pod zakładem dwudziestu tysięcy złotych polskich, każdy złoty po groszy trzydzieści licząc, o który zakład i one dotrzymanie kondycji na się przyjętych, jeśli by się jedna strona drugiej do któregokolwiek sądu albo urzędu w ziemiach pruskich pozwać dała albo potomkowie dały odstępując prawa i jurysdykcji swoich zapisują się i będą powinni przed sadem albo urzędem, do którego by pozwane były. Za pierwszym pozwem, jako na zawiłym roku, stanąć odpowiadać …osądzoną cierpieć kondycji dosyć uczynić od sądu albo urzędu nie odchodząc i zakład odłożyć zawczasu, żadnych dylacji, ekscepcji, protestacji, mocy, apelacji i też przypozwań proseqnuty ani żadnych inszych wszelakich zwłok i obron prawnych nie używać ani się nimi szczycić, owszem się ich w niniejszym kontraktem wyrzekając i drogę sobie do nich zawierając. Czemu dla lepszej wiary i pewności pieczęci swoje przycisnęły i rękami swymi się podpisały.

Działo się w obozie pod Gniewem dnia Trzeciego Miesiąc Lipca Roku Pańskiego Tysiąc Sześćset Dwudziestego Ósmego.

Samuel Żaliński Wojewoda Malborski mpp

Władysław Conopacky Wojewodzic Chełmiński mpp

Herb Poraj  Herb Odwaga Konopaccy

      Władysław bierze w arendę Czaple świeckie 1628 roku Władysław bierze w arendę Czaple świeckie 1628 roku Władysław bierze w arendę Czaple świeckie 1628 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Gniew - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Gniew – Województwo Pomorskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.