Historia Szlachecka Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski
1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski(od 1689) * ok. 1652 — † po 10 V przed 9 VI 1710  – Syn Jakuba Oktawiana i Barbary z Kostków. Od grudnia 1678 roku primo voto z Katarzyną Lukrecją Guldenstern ( † 3.I.1681r.) od roku 1685 secundo voto Barbara Kryszpin Kirszensztein Wołłowicz († 8.VII.1709r.) od 22.IV.1709 r. tertio voto z Marianną z Wielowiejskich Wygranowską. Wszystkie żony Stanisława Aleksandra były wdowami. Hrabia na Konopacie i Rynkówce, Starosta Nowski. 4 kwietnia 1674 roku na sejmiku generalnym w Grudziądzu zostaje wybrany jednym z posłów z powiatu świeckiego na sejm elekcyjny w Warszawie 20 kwietnia 1674 r. 10 grudnia 1680 roku zostaje wybrany jednym z posłów z powiatu tczewskiego na sejm warszawski w styczniu 1681 roku. W latach 1681 i 1682 trzykrotny wysłannik królewski na sejmik generalny pruski. 1683 roku wystawił chorągiew pancerną w liczbie 100 koni by uczestniczyć w wyprawie wiedeńskiej. W 1685 roku został miecznikiem ziem pruskich. w 1689 roku otrzymuje nominację na podkomorzego pomorskiego, w tym samym 1689 roku zostaje marszałkiem sejmiku generalnego. 10 marca 1699 roku nominowany na urząd senatorski kasztelana chełmińskiego.

 

Herb Konopacki

Herb Odwaga

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.