1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

WXL

WXL – Wielkie Księstwo Litewskie, od 1385 w unii z Rzeczypospolitą, w latach 1569–1795 jeden z dwóch równoprawnych członków Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.