Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku. 15 lipca 1709 roku doszło do spisania intercyzy między owdowiałym kasztelanem chełmińskim a starostą lipińskim Jakubem Zboińskim o rękę Ludwiki Konopackiej. Stanisław Aleksander Konopacki, niebędący wówczas w stanie wypłacić córce posagu w gotówce, zobowiązał się rezygnować i odstąpić zięciowi starostwo nowskie. Jak to opisywaliśmy już w Historii Szlacheckiej kupione ono było w 1700 roku od Jana na Miedznej Butlera za 75 000 tynfów z zamiarem posagu dla córki Ludwiki. Ze swojej strony Jakub Zboiński miał zapisać przyszłej małżonce 50 000 tynfów. 20 lipca 1709 roku Stanisław Konopacki ceduje starostwo nowskie na Jakuba i Ludwikę Zboińskich, o czym jest pomniejszy list cesyjny.

 

Niżej podpisani znamy tę naszą rekognicją, którą chcemy mieć jak ważne jakoby przed rozpoczęciem procesu zeznana była, iż my, lubo nam Jaśnie Jegomości Pan Kasztelan chełmiński, ojciec dobrodziej nasz jedyny umiłowany, czyni dnia dzisiejszego rzeczywistym cesję starostwa swego nowskiego, zważywszy, że wyżej mianowany Jegomość Wielmożny dobrodziej nasz absolutnie ze wszystkiego wyzuć się nie może.

Ekscypujemy z posesji naszej z pomienionego starostwa nowskiego i w wolnym użytkowaniu przypisujemy, acz jak najdłużej daj Boże uchowaj tegoż Jegomościa dobrodzieja naszego z nami. Mianowicie krownię na Kończycach z sadkami dwiema, a do onej pasiornię i stodołę przed krownią leżącą, w której krowni siła się krów chować Jegomości Dobrodziejowi naszemu będzie podobała, jako i innych drobia i do koni wolne pasze po wszystkich do starostwa należących gruntach bez wszelkiej ekscepcyi mieć mają. Na zimowe zaś wychowanie kępą nazwany cypel, siać sobie Jegomość Wielmożny dobrodziej zbożem swoim każe. Łąki duże olszyny i przekopanie nazwane na wychowanie krowni według swojej dyspozycji zbierać każe. W tym borowy także ze wszystkim swoim paktem i dochodami tak jak w sobie jest ograniczony do Jegomościa Wielmożnego Dobrodzieja należeć będzie. Miasto jednak i obciążenie wspólnoty do zamku należeć będą. Długi zaległe w starostwie i mieście i wszystkie powinności czynszowe aż do świętego Marcina przyszłego Jegomość Wielmożny dobrodziei wybierać rozkaże, w wymienionym dniu powyższym. Letnią rybitwę na wszystkich do starostwa należących jeziorach wolną tak często jak tego potrzeba, zatrudnienia rybaka mieć będzie. Zimowa zaś do zamku powinna należeć będzie, czego wszystkiego, jako Jegomość Wielmożny dobrodziejowi dotrzymamy, także choćbyśmy i starostwo w arendę puścili, albo przedać mieli obligacji naszej nie odmienimy.

Naszymi rękami własnemi podpisujemy się w Nowym 20 lipca 1709 roku.

Jakub Zboiński

Ludwika Zboińska 

♣  

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 rokuCesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Starostwo Nowskie - Nowe - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Starostwo Nowskie – Nowe – Województwo Pomorskie

podziel się:
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *