Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku

Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku

Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku.

 

Między wielmożnym Jegomościem Panem Stanisławem Konopackim Podkomorzym Pomorskim Starostą Plotelskiem z jednej a Jegomościem Panem Korneliuszem Willichem kupcem i mieszczaninem gdańskim z drugiej strony, stanęła pewna i nieodmienna zgoda w niżej opisany sposób postanowienie. Jegomość Pan Willich własną swoją kamienicę w mieście Gdańsku w ulicy *Pogenpol nazwanej leżącej ze wszystkim tak jako jest, z ogrodem i budynkami do niej należącymi zgoła ze wszystkim prawem, jako ma sobie przy kupnie swoim od Pana Pastoryusza zapisaną i cedowaną z pełnym prawem i łaskawością, na osobę Jegomości Pana Podkomorzego pomorskiego ceduje i ustępuje i przed aktami miejskimi gdańskimi, w formie prawa w tym samym miejscu do dnia zapisać prawo swoje, transfudować z posesji ustąpić i Jegomościa w tę kamienicę intromittować przez sąd miejski zobowiązuje się i będzie powinien. Wzajemnie Jegomość Pan Podkomorzy zobowiązuje się i będzie powinien Jegomość Panu Willichowi na dzień Święta Świętego Michała w roku teraźniejszym 1696 przypadającym względem kupna tej kamienicy oddać i wyliczyć złotych monety w Prusiech idącej osiem tysięcy. Cesją zaś tą i rezygnacją Jegomość Pan Willich uczynić obowiązuje się za bytnością teraz we Gdańsku Jegomość Pana Podkomorzego najdali w trakcie dwóch niedziel warując to sobie, że na razie by Jegomość Pan Podkomorzy na dzień naznaczony Świętego Michała summy za tę kamienicę umówionej Jegomości Panu Willichowi nie wyliczył, tedy ta cesja wyzerowana być powinna i Jegomości Panu Willichowi posiadanie przywrócone na zad być powinno.

Zobowiązuję się też Jegomości Panu Willich żeby czynsze za kontraktami teraz Jegomości Państwa mieszkańców tamtecznych nałożone na dzień Świętego Michała w teraźniejszym roku przypadającym wyszły i  wygasały. A od Świętego Michała za kontraktami Jegomości Pana Podkomorzego nowe postanowione były. Co sobie strony obie dwie pod takim samym zabezpieczeniem sumy ośmiu tysięcy strzymać i ziścić obligują się i niniejszym zapisują kontraktem. W tej sprawie zaś niedotrzymania i przeciwstawienia z którejkolwiek strony możliwość sobie i dając prawo, to jest Jegomości Pan Podkomorzy wszech obecnie na ziemiach pruskich a Jegomość Pan Willich w mieście Gdańsku, do którego ta kamienica jurysdykcji należy, bez żadnego wyjątku naznaczają wszędzie odpowiadając w taki czy inny sposób z satysfakcją, nie czyniąc żadnych uników. Na co dla lepszej wiary i pewności kontrakt ten rękami własnymi podpisują.

Działo się to w Kręgu, dnia dwudziestego szóstego czerwca roku 1696.

Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski

Cornelius Wiellich

Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Gdańsk - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Gdańsk – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.