Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne dobrze uzbrojone i dobrze wyszkolone wojska doświadczone w boju. Wojsko kwarciane składało się z jazdy, piechoty i artylerii. Zwarte formacje o charakterze stałym ale i  zaciężne. Liczebność kwarcianego wojska wahała się od dwóch do sześciu tysięcy ludzi. 

 

Stanisław Warszycki z Warszyc Podskarbi Koronny Kobryński, Osiecki Starosta

Oznajmuję, komu to wiedzieć należy. Iż Jegomość Pan Rafał Konopacki, dworzanin Króla Jegomości pokazawszy prawo na wsie Straszewko, Mikołajki, Trzciano, w województwie malborskiem a powiecie sztumskiem będące, po śmierci godnej pamięci Jej mości Paniej Elżbiety z Dombrówki Konopackiej Kasztelankiej Chełmińskiej, matki swej, z łaski króla Jegomości sobie dane, i dawszy prawo attykować do ksiąg skarbowych. Przy bytności Ichmości Panów Stanisława Garwaskiego płockiego, Piotra Firleja zawichojskiego kasztelanów, Krzysztofa Wysockiego z Wielkiej Polski, a małej Krzysztofa Bruniewskiego, na sejmie przeszłym warszawskim do kwarty deputatów naznaczonych i obranych. Na czas naznaczony dał i odliczył z pomienionych wsi półtorej kwarty Rzeczypospolitej należącej, wedle szacunku lustratorskiego za rok przeszły 1600 dziesiąty, złotych polskich sto siedemdziesiąt i sześć groszy dwadzieścia i cztery pieniędzy sześć. Z którego zapłacenia półtorej kwarty i dosyć uczynienia prawu pospolitemu Jegomościa Pana Konopackiego kwituję i wolnym czynię.

Działo się to na zamku rawskim dnia 25 miesiąca maja roku 1600 jedenastego.

Stanisław Garwazy Kasztelan Płocki

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie

 

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *