Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok. Teresa Konopacka była kobietą przedsiębiorczą, zapewne nie było łatwo dla niej znaleźć małżonka gdyż wyszła za mąż dopiero w wieku 29 lat, co jak na arystokratkę było wiekiem bardzo późnym. Skonfliktowana majątkowo z własnym mężem, który zmarł w marcu 1720 roku. W obronie własnych dóbr zarówno tych po ojcu jak i niżej wspomnianych po matce oraz sporych długach również po mężu Walerianie Kruszyńskim, w 1722 roku do wspomnianego grona dołącza syn Teresy Antoni. Wraz z przyrodnim bratem Piotrem wkroczyli oni do posiadanej przez Kruszyńskich kamienicy w Toruniu, w połowie zaś 1723 roku przy pomocy okolicznej szlachty dokonali najazdu na majętność rodzinną w Nawrze. Zajęcie majątku miało na celu przyspieszenie decyzji majątkowych przez matkę, która pomimo śmierci męża nie była skora dzielić majątku. W styczniu 1724 roku Konopacka pożycza 1500 zł od miecznika wschowskiego Adama Kalkstein Osłowskiego, zapisuje dług na swoich dobrach Miranach oraz Sadłukach.

Między Ichmościami Pany, Jaśnie wielmożną Jejmością Pania Teresą z Konopackich Kruszyńską kasztelanową gdańską i jej sukcesorami z jednej, a wielmożnym Jegomościom Panem Adamem Kalkszteyn Osłowskim miecznikiem wschowskim i jego sukcesorami z drugiej strony. Stanął pewny i nieodmienny kontrakt w niżej opisany sposób.

Iż jaśnie wielmożna Jejmość Pani Kasztelanowa gdańska mająca sprawy swoje w trybunale piotrkowskim z różnymi kredytami tak Świętej Pamięci Jej Wielmożności Jegomości Pana Stanisława Konopackiego Kasztelana chełmińskiego rodzica swego, jako też z takimiż kredytorami innymi Świętej Pamięci Jaśnie Wielmożnego Jegomościa Pana Waleriana Kruszyńskiego kasztelana gdańskiego przeszłego małżonka swego, chcąc się z tymi wszystkimi skutecznie rozsądzić kredytorami, i sukcesorom swoim swobodną zostawić fortunę, ponieważ z okazyjej zajazdu dóbr Nawry zabranych summ gotowo leżących, tak naprędce żadnego na windykację fortuny swojej i sukcesorów swoich mieć nie może sposobu, wiec zaciąga pożyczanym sposobem rzetelnego i istotnego długu summy półtora tysięcy dobrej pruskiej monety od wyżej wyrażonego Wielmożnego Jegomości Pana miecznika Wschowskiego. Którą to summę półtora tysięcy, na dobrach swoich własnych Mirany i Sadłuki nazwanych w województwie malborskim, powiecie sztumskim leżących zapisuje i one z czynszów gromnicznych, podług zwyczaju i kontraktu gburów wsiów wyrażonych, w tym roku przychodzących wszelką mocy władzą, wielmożnemu Jegomości Panu miecznikowi wschowskiemu do odebrania daję i dopuszcza tymczasowo, by zaś gburzy i mieszkańcy wsiów tych Miran i Sadłuk na czas i termin do wypłacenia czynszów onych naznaczonych, nie wypłacili tedy wszelkiej egzekucji wielmożnego jegomości Pana Miecznika wschowskiego podlegać będą powinni, póki kwoty od siebie należącej nie wypłacą. Intromisję w wyżej wyrażone dobra Mirany i Sadłuki, jako Jej Wielmożna Jejmość Pani Kasztelanowa gdańska dopuszcza w jego Mości Panu Miecznikowi Wschowskiemu teraźniejszym kontraktem, tak zaraz przez umyślnego swego oddanego dopuścić submituje się. Wszelkim restrykcjom, pod karą eksmisji jak i wszystkich dobrach ogólnych Jaśnie Wielmożna Jejmość Pani Kasztelanowa Gdańska, Wielmożnemu Jegomości Panu Miecznikowi wschowskiemu poddaje się. Co sobie strony zaiście przyrzekają pod karą umowną oraz rozsądzenia w przypadku naruszenia umowy w prowincji pruskiej w grodach lub ziemskich sądach, strony za odwołaniem w przypadku nie dochowania terminów sobie zachowują.

Dla lepszej wiary i pewności rękami się własnemi podpisują. W Lipnach dnia 17 stycznia roku 1724.

T[eresa] Kruszyńska Ka[sztelanica gdańska]

Adam Osłowski miecz[nik] wsch[owski] 

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok

Rzeczpospolita Obojga Narodów -Mirowice i Sadłuki - Województwo Malborskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów -Mirowice i Sadłuki – Województwo Malborskie

 

(Mirany) – dzisiejsze Mirowice ( Mirahnen), wieś w pow. sztumskim

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *