Makowiecki arenda folwarku w Kozielcu roku 1674

Makowiecki arenda folwarku w Kozielcu roku 1674

Makowiecki arenda folwarku w Kozielcu roku 1674. 

Według umowy z Jegomościem Panem Janem Kruszyńskim Sądowym Ziemskim Chełmińskim, na folwark w Kozielcu, ze wszystkimi zaszewkami i pożytkami, jako się w sobie zawierają postanowiwszy. Pozwala Jegomość Stanisław Krajewski proboszcz Kozielski na arendę tegoż folwarku od daty teraźniejszej, wszystko do roku 167 piątego Jegomości Panu arendarzowi Rafałowi Makowieckiemu Jegomości Pana wielmożnego niżej wpisanym stanem. Ponieważ Jegomość Pan Makowiecki respektu arendy, wzwyż mianowanego folwarku postępuję złotych dwieście dobrej monety na rok, a dobra przeoczone melioracji potrzebują, tedy też summę na niżej napisaną meliorację otrzymuje Jegomość proboszcz. Naprzód obliguję się Jegomość Pan Makowiecki stajnię przy folwarku w drzewie wyrażaną, na łokci dwadzieścia postawić, przy której stajni zawarcie gęsi, świni i kur być powinno z jednego końca. Z drugiego końca od stodoły na wierzchu tejże stajni spichrz porządny, tenże Jegomość Pan arendarz wystawi. Na drugi stronie przeciwko tej stajni, żeby w kwadrat z stodoły szedł budynek, wolarnia i krownia budynkiem w tamten kraju zwyczajnem. Także wystawi na łokci trzydzieści wzdłuż a dwanaście wszerz tych zaś budynków, jako w stodoły owczarnię dokończyć, co to się dawno stać powinno było. Budynek folwarkowy, jako najlepszy upatruję. Wysiewek zaś taki ma być, na oziminę z faszyną, proso zostawszy to też żyta z pszenicą łasztów dwa miary tamtecznej. Owsa korcy siedemdziesiąt, jęczmienia korcy trzydzieści, grochu korcy cztery, lnu korcy dwa, jarki korcy sześć. Ogrody ogrodzone, zasiane wypielone, ugory pokoszone oddać powinien będzie, *mierzwy wywiezione. Inne zaś drobiażdżki gospodarskie, jako to wozy, pługi, radła z żelazami i to do gospodarstwa należy, na miejscu wstawić za słuszną przez Jegomościa proboszcza wymowną[…] A jeśliby, w arendzie tej w przyszłości Jegomość Pan Makowiecki korzystał tędy, wcześnie to oto starać się będzie[…] Jegomość proboszcz. Niechby mszyć miał Jegomościa Pana arendarza na sześć niedziel, przed czasem awizować będzie. Co sobie obiecują Jegomoście dotrzymać pod zabezpieczeniem pięciuset złotych polskich, pod groźbą kary i czasu dla windykacji.

Na to się rękami swemi podpisali w Kozielec 26 czerwca roku 167 czwartego

Rafał Makowiecki

Jadwiga Krupocka ręką trzymaną

Arenda folwarku w Kozielcu w roku 1674 1 Arenda folwarku w Kozielcu w roku 1674 2

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Kozielec - Województwo Chełmińskie
Rzeczpospolita Obojga Narodów – Kozielec – Województwo Chełmińskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.