Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku dany. Jan Czapski Kasztelan Elbiński, Olbracht Kawieczyński Podkomorzy Chełmiński, Walerian Kruszyński Miecznik Ziem Pruskich oraz pozostali są adresatami listu, którego autorem jest król Stanisław Leszczyński.

Respons Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Wielmożnemu i urodzonym,

Janowi Krzysztofowi Czapskiemu Kasztelanowi Elbińskiemu,

Olbrychtowi Kawieczyńskiemu Podkomorzemu Chełmińskiemu

Jakubowi Potulickiemu Podkomorzemu Pomorskiemu.

Podkomorzym Walerianowi Kruszyńskiemu Miecznikowi Ziem Pruskich,

Władysławowi Pobłockiemu Burgrabiemu Pomorskiemu z Generalnego Zjazdu Województwa Chełmińskiego, Malborskiego i Pomorskiego.

Posłom dany w kancelaryi Wielkiego Księstwa Litewskiego dnia 22 miesiąca grudnia roku pańskiego 1707.

Nikomu nie mogą być wiadomsze sumy niszczycielskiego zła, nie tylko na Ziemiach Pruskich, ale po całej ojczyźnie, jako Jego Królewskiej Mości Panu Naszemu Miłościwemu, które tym więcej sam na sobie czuć musi, im zupełniej nad wszystkich oddawszy się sprawie publicznej, nie zna jeszcze inszego spoczynku, tylko obcy na tej ziemi albo nieprzyjacielskie wojska. Nie żałując ani osoby swojej pańskiej wobec tysiąca niebezpieczeństw, ani dóbr dziedzicznych barbarzyńską ręką w popioły i milczące miejsca obróconych. Zła jedną najcięższą sercu swemu pańskiemu nieszczęśliwością, że gdy wszystko dla dobra publicznego aż do zapomnienia i zaparcia się siebie ofiarowuje, zbawić nas bez nas samych nie może.

Spólnego tędy na spólny wolnej Rzeczypospolitej ratunek potrzeba starcia. Temu zaś, że pomimo zakorzenienia przeszłego panowania, nie tylko obywateli, ale i umysłów niezgoda śmiałym bardzo na bunt Panu i Prawu oraz na zagładę całej ojczyzny postępując aktami, stąd łatwopalność pociągnionych publicznych nieszczęśliwości.  I tam najlepsi obywatele obróciwszy wszelki umysł i ducha powinni abo leczyć, albo, jeżeli bez nadziei piekielny opanował ogień, zniszczyć poranione ciało, aby całe ciało Rzeczypospolitej nie uległo zniszczeniu. A stąd jego królewska mość Pan nasz miłościwy jak wielką uznaje publicznych i spólnych rad walnych potrzebę, tak nie odbytą ma sejmu konsekwencją. Gdy tylko przy pomocy Bożej możliwości czasu, miejsca i teraźniejszych dookólnych stancyi temu wszystkiemu głosować będzie mogła.

Nie wątpi Jego Królewska mość Pan nasz miłościwy o najgorliwszych w tym celu staraniach Ziem Pruskich, bo jako się w tych wszystkich burz obrotach nieskalane, miłością do dobra publicznego, wiernością wobec władców zachowały tak i teraz dla chwały przykładu świadczą. Jego Królewskiej Mości Panu Naszemu Miłościwemu zarówno wdzięczność po wycierpianych trudach, jak i niedających się dłużej znieść prośbach. Co wdzięcznym respektem do Pańskiego przycisnąwszy serca za najmniejszą i niewystarczającą dla wdzięczności królewskiej przeciwko zacnym województwom pruskim, poczyta materią prawa onych mocne i nienaruszone zachować. Bo jako wszystkim one uroczystą przysięgą zachować Jego królewska mość Pan nasz miłościwy jest obowiązany, tak w osobności prowincji pruskiej z oczywistej swej miłości nieporuszone w niczym dotrzymać gotów.

Doniesionym przedtem żądaniem swoim względem prezentowanego pułku, nie chce Jego Królewska Mość Pan Nasz Miłościwy ziem pruskich więcej obciążać nie tylko z powodu przedstawionych nieszczęść, ale też dla własnej ufności w miłość obywateli, który więcej waży niż tysiąc tarcz. Uciszenie i poskromienie jakichkolwiek dywizji albo rekrutów po województwach pruskich, bierze jego królewska mość pan nasz miłościwy w najpierwsze swoje staranie, i zabezpieczyć temu ile możność pozwoli deklaruje. Tak, jako i o garnizonu elbińskiego zaległych kontrybucji pretensje obciążające tam gdzie należy dla dobra publicznego nie omieszka. A teraz tychże wielmożnego i urodzonych posłów nie tylko łask i respektów swoich pańskich w razie sposobności pewnymi, ale też i u tych, których imieniem zacnie się sprawili wszelkich faworów godnymi uznaje i czyni.

Na własne jego królewskiej mości Pana Króla Miłościwego rozkazanie

Antoni Byszewski Jego Królewskiej Mości sekretarz

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku 1 Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku 2 Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku 3

podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.