Jerzy Konopacki kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku

Jerzy Konopacki Kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne dobrze uzbrojone i dobrze wyszkolone wojska doświadczone w boju.

Jan Dulski, Kasztelan Chełmiński, Podskarbi Koronny, Brański, Rogoziński, Suraski, na Świeciu i Tczewski Starosta, że oznajmuję wszem i wobec, komu to wiedzieć należy. Iż urodzony Pan Jerzy Konopacki za uchwałą sejmów przeszłych przy bytności Ichmościów Panów Wojciecha Ręczajskiego, Warszawskiego i Starosty kowalskiego. Stanisława Bykowskiego, Konarskiego, Łęczyckiego i Starosty Sieradzkiego.  Kasztelanów od rad koronnych, Jana Pieniążka Podczaszego Krakowskiego z Małej Polski, i Jana Pudłowskiego Wojskiego Sochaczewskiego z Wielkiej Polski od rycerstwa, na sejmie przeszłym koronnym w Warszawie w roku niniejszym, deputacjach naznaczonych i odebranych.

Dat i odliczeń czwartej części R: P: należącej wedle komisji lustratorskiej za role przeszłe [roku] tysiąc pięćset osiemdziesiątego ósmego Dytrichssdorfu, z Honikfeltu, i z Nickelsdorfu złotych Polskich sto siedemnaście, groszy dwadzieścia i sześć, pieniędzy cztery, z których jego kwituję i wolnym czynię. 

Dano na zamku Rawskim dnia 29 księżyca Maja, roku 1580 dziewiątego.

Wojciech Ręczajski Starosta Kowalski

Stanisław Bykowski Starosta Sieradzki

Jan Pieniążek Rotmistrz dzierżawca Nowotarski

Jan Pudłowski Wojski Sochaczewski

Jerzy Konopacki Kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek w Rawie - Województwo Rawskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek w Rawie – Województwo Rawskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *