Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII. Przyczynkiem do poniższego jest „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat” w oryginale „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” . Dokumenty sporządzone przez skrybów łaciną. Jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na …

podziel się:

Zamek w Polskim Konopacie w 1709 roku opisany

Zamek w Polskim Konopacie w 1709 roku opisany. Inwentarz dóbr Polskiego Konopatu przeprowadzony w latach 1706-1709. Wojska Augusta II, wybuch wojny północnej oraz wtargnięcie wojsk szwedzkich spowodowały spustoszenie ziem pruskich. Dobra, jakie posiadała ówczesna szlachta topniały wraz z kolejnymi falami przejeżdżających formacji wojskowych. Niestety i majątku folwarcznego w Polskim Konopacie …

podziel się:

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI. Zestawienie powstało w oparciu o „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” czyli „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat”. W oryginale pisanym łaciną, jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa …

podziel się:

Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok

Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok. Barbara ze Sztembarku Kostka córka Macieja i Anny z Czapskich, żona Jakuba Oktawiana Konopackiego zmarłego w 13 czerwca 1655 roku. Dokument ugody, Barbara z Sztemberku z jednej strony z drugiej pasierb Jerzy Karol Konopacki Starosta Wieliski. Między Jaśnie wielmożną Jej …

podziel się:

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana – prolegomena  Zapewne wiele z tego dociekliwi znaleźli w pojedynczych opracowaniach, lub zespołach opracowań, takich znakomitości jak chociażby badacz rodu Konopackich Wiesław Nowosad. Jednak chronologicznie i przedmiotowo, nikt nie pochylił się nad historią rodowych włości Konopackich. Polski Konopat gniazdo rodowe rodziny, która to …

podziel się: