Polski Konopat spis zagrodników w 1706 roku

Polski Konopat spis zagrodników w 1706 roku. Inwentarz majętności Konopackiej zakończony 25 czerwca 1706 roku, poniżej wymienieni zagrodnicy we wsi Konopat. Inwentarz dokonany w związku z niszczycielskimi działaniami Szwedów w majątku podczas II wojny północnej. Aleksander Wygranowski jako arendarz wnioskował zapewne by Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński, przeprowadził w związku ze …

podziel się:

Konopat 1706 rok obrachunek sprzętu po szwedzkiej okupacji 

Konopat 1706 rok obrachunek sprzętu po szwedzkiej okupacji. W 1709 roku przeprowadzono lustrację dóbr Polskiego Konopatu, posłużono się w tymże spisie min. spisami z roku 1697, 1704, 1706 oraz tożsamego ze spisem. Spis inwentarza to najczęstsza forma towarzysząca arendzie wobec nowego najemcy lub lustratorska by ocenić stan np. szkód. W …

podziel się:

Spis inwentarza żywego po szwedzkiej okupacji Konopat 1706 rok

Spis inwentarza żywego po szwedzkiej okupacji Konopat 1706 rok. Po zwycięstwie nad Rosją i Saksonią Szwedzi w 1701 roku wkroczyli do Polski. Popierani przez część szlachty pomogli w osadzeniu na tronie Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku i do abdykacji Augusta II w 1706 roku. Okres ów nazywany jest obecnie wojną …

podziel się:

Inwentarz w Polskim Konopacie 1697 rok-Gumno

Inwentarz w Polskim Konopacie 1697 rok-Gumno. Wobec częstych arend majątku należącego do Konopackich za każdą umową dzierżawy przeprowadzano spis inwentarza dóbr, zarówno nieruchomości jako i majątku ruchomego. Na przestrzeni kilkuset lat, nie wiele tych spisów zachowało się do dnia dzisiejszego. Jednak te które istnieją przybliżają nam na tyle stan majątkowy …

podziel się:

Budynek czeladnicy w Polskim Konopacie 1706 roku opisany   

Budynek czeladnicy w Polskim Konopacie 1706 roku opisany. Opis pochodzi z Inwentarza przeprowadzonego w latach 1706-1709 na zlecenie Stanisława Aleksandra Konopackiego wobec arend majątku Polski Konopat, poniżej prezentujemy opis budynku przeznaczonego dla służby jako czeladnica. Wchodząc do sieni są drzwi na zawiasach i hakach żelaznych do zamykania klamka i zapadka. …

podziel się:

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVIII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVIII. Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium. Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat. Spis rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących, porządkujących majątek na rzecz wielmożnych Kruszyńskich. Poniższe zestawienie będzie uzupełniane o kolejne fakty w miarę postępu transkrypcji dokumentów …

podziel się: