Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok   Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w samą wigilię święta Nawiedzenia Najchwalebniejszej Panny Marii, dnia mianowicie pierwszego lipca Roku Pańskiego tysiąc siedemset piętnastego. Wobec tegoż sądu i jego niniejszych akt ławniczych miasta Świecia, osobiście stawił się woźny sądowy, przezorny …

podziel się:

Pozew Konopackiego do rąk Płotkowskiego 1584 rok

Pozew Konopackiego do rąk Płotkowskiego 1584 rok Ja Andrzej Kulkowski generał ziemi chełmińskiej, zeznawam wam to niniejszy otworzyłem pisaniem, iż żem oddał szlachetnemu Panu Pawłowi Płotkowskiemu, pozew od Jego Mości Pana Wojewody Chełmińskiego, dnia 18 września aby przed Jego Mością stanął w Toruniu na blisko przyszły zjazd albo sejm, na …

podziel się:

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684 Jan Kos kasztelan Inflancki kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich 1684 rok Ja niżej podpisany daję te moje zobowiązanie, które to od teraz mieć chcę w zastępstwie znaczenia i treści rzeczywistego skwitowania, hoc mieć chcę tej wagi, jako bym tam niniejszym osobiście …

podziel się:

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku. Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski dostaje list którego autorem jest  Król Jan III Sobieski.   „Jan III z bożej łaski król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflanski Wołyński, Kijowski, Podolski, Podlaski, Smoleński, Siewierski i Czernihowski. Urodzony wiernie nam miły. …

podziel się:

Świadectwo dewastacji kamienicy w Wilnie 1632 roku

Świadectwo dewastacji kamienicy w Wilnie zmarłego Jerzego z Dźwierzna Konopackiego syn Rafała. Fragment z opracowania Wiesława Nowosada z książki „Konopaccy Herbu Odwaga”: „…Pod koniec 1630 roku zmarł w Świadości na Litwie Jerzy z Dźwierzna Konopacki, syn Rafała(…) Sprawy w swoje ręce wzięli Jerzy z Rynkówki, starosta nitawski, i Jakub Oktawian. …

podziel się: