Konopacki puszcza Kalksteinom Nowe w 1706 roku

Stanisław Aleksander Konopacki puszcza Kalksteinom Nowe w 1706 roku.  9 sierpnia 1700 roku Stanisław Aleksander Konopacki nabył starostwo nowskie za 75 tysięcy tynfów od Jana Butlera. Panowie Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński  i Jan Butler Drohicki Starosta spotkali się w Liwie i tam dokonali wcześniej negocjowanej transakcji. Jednak Szwedzi w 1701 …

podziel się:

Butler sprzedaje Konopackiemu Starostwo Nowskie 1700 rok

Butler sprzedaje Konopackiemu Starostwo Nowskie 1700 rok. 19 czerwca 1700 roku w Klimczycach zawarto porozumienie intencyjne, co do kupna przez Stanisława Aleksandra Konopackiego starostwa Nowskiego od Jana Butlera, ten fakt zawarliśmy tutaj. 9 sierpnia Panowie Konopacki i Butler spotykają się w Liwie by sfinalizować transakcję. Ponieważ od początku wiadomym było, …

podziel się:

Butler arenduje Wygranowskiemu Starostwo Nowskie 1697 roku

Butler arenduje Wygranowskiemu Starostwo Nowskie 1697 roku. Trzy lata przed cesja starostwa nowskiego Stanisławowi Aleksandrowi Konopackiemu, Butler wydzierżawił starostwo Wygranowskiemu. Wszystko na to wskazuje iż arenda zakończyła się terminowo trzy lata później, gdyż proces cesyjny na Konopackich rozpoczął się zaraz po arendzie Wygranowskiemu. Aleksandra Wygranowskiego zaś, Konopacki obsadził w roli …

podziel się:

Postanowienie Cesji Starostwa Nowskiego 1700 rok

Postanowienie Cesji Starostwa Nowskiego 1700 rok. 19 czerwca 1700 roku nastąpiło „postanowienie”, czyli kontrakt pomiędzy Janem na Miedznej i Krześlinie Butlerem, drohickim i nowskim starostą a Stanisławem Konopackim Kasztelanem chełmińskim. Umowa dotyczy cesji starostwa nowskiego na Konopackiego za kwotę 75 tysięcy tynfów. Ponieważ panowie nie mają oficjalnej zgody króla, zgadzają …

podziel się:

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku. 15 lipca 1709 roku doszło do spisania intercyzy między owdowiałym kasztelanem chełmińskim a starostą lipińskim którym był Jakub Zboiński o rękę Ludwiki Konopackiej. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński, niebędący wówczas w stanie wypłacić córce posagu w gotówce, zobowiązał się rezygnować i odstąpić zięciowi starostwo …

podziel się:

Ponaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rok

Ponaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rok. 19 czerwca 1700 roku nastąpiło „postanowienie”, czyli kontrakt pomiędzy Janem na Miedznej i Krześlinie Butlerem, drohickim i nowskim starostą a Stanisławem na Konopatach Konopackim Kasztelanem chełmińskim. Umowa dotyczyła cesji starostwa nowskiego na małżeństwo Konopackich za kwotę 75 tysięcy tynfów. Niestety Konopaccy, którzy …

podziel się: