secundo voto

secundo voto –  z drugiego małżeństwa (przykładowo)

podziel się: