Wygranowscy biorą w arendę Wielki Konopat 1704 roku

Wygranowscy biorą w arendę Wielki Konopat 1704 roku. Wygranowscy byli dzierżawcami starostwa nowskiego za czasów, kiedy starostwo obejmował Jan Butler. Kiedy Konopacki kupił od Butlera starostwo nowskie, przeniósł Wygranowskich i wydzierżawił im dobra wchodzące w skład majątku Polski Konopat. Niestety klucz Konopacki był jednak sukcesywnie zadłużany, czy to z powodu powodu kontrybucji szwedzkich, czy innych nieszczęść naturalnych, dość dodać, iż Wygranowskim nie szło. W umowie poniżej opisana została aktualna, na owy czas sytuacja zarówno Wygranowskich jak i majątków, jakie dzierżawili oni.

Między Jaśnie Wielmożnymi Ichmościami Pany, Jegomościom Panem Stanisławem Aleksandrem na Konopatach i Barbara z Kryspinów Kierszejsteinówną Konopackimi, kasztelanami chełmińskim i nowskimi, plotelskimi starostami, małżonkami i sukcesorami Ichmościów uprawnionymi i gotowymi uprawomocnić ten akt z jednej, a ichmościami Pany Aleksandrem i Marianną z Wielowiejskich Wygranowskimi i sukcesorami ich, gotowymi podpisać powyższy akt z drugiej strony. Stanął kontrakt i postanowienie w niżej opisany sposób.

Iż Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelani Chełmińscy małżonkowie dobra swoje dziedziczne, folwark Konopatu Wielkiego w prowincji pruskiej w powiecie świeckim leżącego, ze wszystkimi do tego folwarku wypadkami, przy należytościami, dochodami, pożytkami, szarwarkowaniem poddanych obu płci, tak, jako sobie folwark ten ze wszystkimi swoim respektem szarwarków jest i zawiera się, to jest z zamkiem, dworskimi i wiejskimi budynkami, ozimymi i jarymi zasiewkami, ogrodami, rolami, polami, łąkami i borami, lasami( tylko do wykorzystania w celu pieczy nad nimi) barciami, pszczołami, Jeziorami i wolnym zawsze ryb łowieniem, stawami, sadzawkami, rzekami, młynami służbą i jej prowentami. Tartakiem, wyjąwszy czynsze pieniężne z tartaku, które sobie jaśnie wielmożny Jegomoście państwo kasztelanowie przy innych wsi czynszach ekscypują. Węgorniami, łosośnią, bydłem obornym i owcami, zgoła wszystkimi podług specyfikacji inwentarza (służebnie spisanego), który się do kontraktu a kontrakt do niego, zanim się pojawi referować ma.

Nic z tego sobie nie ujmując bez pretensji, jakiej, a panowanie w pomienionym folwarku i do niego przynależnościach, do czasu niżej mianowanego nie wymawiając ani ekscypując, ale tak, jako sami Ichmościowie z dawna trzymali, oprócz czynszów pieniężnych, jako to z Konopatu Polskiego złotych […] z Kozłowa złotych […] z Łęgu złotych pięćset osiemnaście, od tychże, od ról nad błotem kozłowskim złotych czterdzieści jeden, z Drozdowa złotych sześćdziesiąt cztery, z tartaku kozłowskiego […] i innych czynszów, które się z rejestrów prowentowych albo większe, albo mniejsze pokażą. Także oprócz Czaple, wyjąwszy karczmę, która z inszymi karczmami wszystkimi do dzierżawy Ichmościów Panów Wygranowskich wespół z jeziorami czapelskimi na czas wykupna należeć będzie, na lat dwie po sobie kolejno idące, od dnia dwudziestego piątego czerwca, która jest w następnym dniem urodzin Jana Chrzciciela w roku teraźniejszym tysięcznym siedemsetnym czwartym zaczynające się, a na ten że czas, Świętego Jana Chrzciciela roku tysięcznym siedemsetnym szóstym kończące się, arendowanym puszczają sposobem i intromisją w tenże folwark. Jako obecnie dopuszczają kontraktem, tak oficjalnie, kiedy ich życzenie bez żadnych zakłóceń dopuścić submitują się.

Z którego folwarku Ichmościowie Wygranowscy małżonkowie wraz z sukcesorami zapłacić będą powinni na pomienione lat dwie summę pięciu tysięcy złotych dobrej pruskiej monety, każdy złotych po pięciu szóstaków bitych, rachując, z której sumy, ze sobie Ichmościowie Państwo Wygranowscy małżonkowie trzymając przy tym przez lat siedem kolejno po sobie idące majętności Konopackie ze wszystkim i przynależnościami. Z powodu nieszczęść oraz innych, jakie ludzi nawiedzają, i bez dania okazji i inkursji, nieprzyjacielskich precedensów, katastrofy świeckiej nie wybrali należytych czynszów summę tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych wynoszącą i tę summę pięciuset dwóch złotych groszy piętnastu, na folwarkowe potrzeby na Szwedów errogowali, tedy te sumy pospołu złączone a summę dwóch tysięcy trzech set pięćdziesięciu ośmiu złotych groszy piętnastu wynoszącą Jaśnie wielmożni Ichmościowie Państwo kasztelani kontrahentom Państwu Wygranowskim dzierżawcom w przyszłą dwuletnią pięciu tysięcy złotych groszy piętnastu także tylko summa {…] potrącają arendę Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Państwu kontrahentom od Ichmościów dzierżawców należeć będzie, którą ze Ichmościowie około kontraktu wyliczają wiec tam realnie przedstawiając, przekazując Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Państwu kontrahentów wymienione, jako i z czynszów niewybranych, przy tych, że Jaśnie Wielmożnych przyjętej także na potrzeby folwarku i ochronę ludzi errogowanej Ichmościom Państwu dzierżawcom, przedstawiając kwity tego kontraktu.

W których dobrach w spokojnym posiadaniu owoców Ichmościowie Państwo Wygranowscy gdzie sobie wyznaczają miejsce oraz sukcesorów pozycję zapisują, bezapelacyjnie stawać wobec procesów pod groźbą natychmiastowej eksmisji, zachowani być przez czas dwuletniej arendy powinni będą, i dobra te podług odebranego i spisanego postąpionego inwentarza, oddać z zasiewkami ozimemi, jaremi, poddanymi temuż, czego wszystkiego inwentarz przedstawiony formułuje, bez wszelkiego spustoszenia oddać submitują się. Jeśli by zaś Ichmości Państwo arendarze więcej nad inwentarz nad siali, to im przez Jaśnie wielmożnych Ichmościów panów dziedziców zrekompensować powinni poddani. Poddanych nie mają Ichmość Panowie Wygranowscy, do niezwyczajnych robocizn przymuszać, ale onych przy dawnych prawach, zwyczajach i robociznach zachować. Czeladzi folwarkowej i ratajom tak ordynarie, jako i myta na pół roku przy ekspiracji arendy swojej wydać Ichmościowie Państwo Wygranowscy powinni będą. Ogólnie rzecz biorąc, dla wszystkich wypadków, wszystkich nietypowych na swój specyficzny sposób, w pismach prawnych, jako to wtargnięcie wroga, wnetrzną wojnę, grady, ogień gromowy i powiesni, powietrze na ludzie i bydło, owce i podobne, byle bez dania okazji Ichmościów Państwa dzierżawców, skąd ujma prowentów na arendzie. Ponieważ sobie Ichmości Panowie Dzierżawcy profilaktycznie, tędy też same szansę mediacji przyjacielskiej i należytej rekompensacie podlegać mają.

Podatki podczas posiadania Ichmościów Państwa Wygranowskich jakiekolwiek uchwalone będą przez Ichmościów Państwa Wygranowskich z folwarku wymagane i płacone być powinni. Bór, ponieważ potrzebuje dozoru wielkiego żeby go postronni nie pustoszyli tudzież swoi poddani do miast nie sprzedawali nad leśnym obserwacja Ichmościów Państwa Wygranowskich być ma, nie pozwalając nikomu bez kwitu Jaśnie Wielmożnych Ichmościów dziedziców onego spustoszyć, któremu i ordynaria od Ichmościów państwa dzierżawców dana być powinna. A że czynsze wszystkie pieniężne Ichmości Panowie dziedzice, tak, jako się wyżej rzekło dla siebie ekscypują tedy oneż same poprzez kształtowanie wyciągając i odbierać będą bez sprzeciwów Ichmościów Państwa dzierżawców. Wypowiedzeniem do niedziel czterech przy użyciu inwentarza z posłuszeństwem poddanych na mil sześć warują sobie Ichmościowie Państwo dzierżawcy, bez znacznego jednak przez okazją Ichmościów omieszkania w gospodarstwie.

Kopia kontraktu arendownego Wielkiego Konopatu wobec Wygranowskich.

Wygranowscy biorą w arendę Wielki Konopat 1704 roku  Wygranowscy biorą w arendę Wielki Konopat 1704 roku  Wygranowscy biorą w arendę Wielki Konopat 1704 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Wielki Konopat - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Wielki Konopat – Województwo Pomorskie

podziel się:
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *