Kozłowo

wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Świecie. W okresie poprzedzającym XVII wiek wieś była składową majątku Konopat, wielokrotnie arendowana podobnie jak pozostałą część majątku. 15 czerwca 1607 roku Król Zygmunt II Waza wystawia przywilej potwierdzający fundację wsi Kozłowo wobec czynienia starań o prawa miejskie na rzecz Macieja z Konopatu.

Król Zygmunt zatwierdza fundację miasta dla Kozłowa 1607 roku

Król Zygmunt zatwierdza fundację miasta dla Kozłowa 1607 roku

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.