Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku

Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku

Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku. Jerzy Karol Konopacki Pułkownik Wojsk Koronnych w sporze z dowódcami chorągwi koronnych, kapitanem Waldenem, jako plenipotentem po zmarłym szwagrze swoim kapitanie Rezie. Sprawa dzieje się w 17 czerwca 1671 roku w czasie, kiedy Hetman WXL Michał Kazimierz Pac prowadził w imieniu Rzeczypospolitej wojnę z Tatarami. Hetman Pac dowodził w tym czasie chorągwiami min. po zmarłym tragicznie w 1662 roku hetmanie, którym był Wincenty Korwin Gosiewski szwagier Jerzego Konopackiego Starosty Wieliskiego. W poniższym wyroku nakazowym, zwalnia się Jerzego Konopackiego z odpowiedzialności za chorągiew i należne apanaże wobec zmarłego kapitana WK Rezę.   

 

Wypis z ksiąg wojskowych Sądów Hetmańskich

Roku tysiąc sześćset siedemdziesiątego pierwszego miesiąca czerwca siedemnastego dnia.

Przede mną Michałem Kazimierzem Pacem Wojewodą Wileńskim, Hetmanem Wielkim Księstwa Litewskiego, gdy z porządku regestrowego przypadła sprawa ku sądzeniu za po kilkakrotnym odkładem Wielmożnego JM Pana Jerzego Konopackiego Starosty Wieliskiego z Jegomościom Panem Michałem Waldenem kapitanem Jego Królewskiej Mości wobec prawdziwych zobowiązań do położenia z stosowania dekretów żołnierskich i legalnych wprzód przez JM Pana Reza Kapitana Jego Królewskiej Mości na JM Panu Konopackim, a potem po śmierci onego i za pozwem JM Pana Waldena po tegoż JM Pana Konopackiego wyniesionym przyczynkiem należności i zasług nieboszczyka Pana Reza Kapitana Jego Królewskiej Mości a szwagra Pana Waldena otrzymanych, jako to szerzej treści w dekretach wyrażeni opiewają. Na terminie tędy niniejszym za przywołaniem stron do prawa, od działań radykalnych strzymując propozycją żałobną proponował, iż JM Pan Rez Kapitan z Panem Walden nie wiedzieć działań prawnych mimo kalkulacji, która niż żesz w całości dekretu na żałującym w nieposłuszeństwie otrzymał, który dekret, aby był położony i stosowany, jako nieprawnie i niesłusznie otrzymany i aby był przy kalkulacji przez Ich M po to wysądzonych, którą tu u sądu procedowaną zachowany prosił i umacniał się, odwrotnie Pan Walden respondował, że się tą kalkulacją nie kontentuje, która w niej IM Panu Konopackiemu zostaje uczyniona jeno, aby przy pierwszej kalkulacji także przy dekretach mógł mieć rezerwację, afektował.

A nad to IM Pan Lauzoda interwencją czynił imieniem M Pana Szumana majora Jego Królewskiej Mości, że ta chorągiew nic Panu Rezowi kapitanowi, ale panu Szumanowi należała.  A także Hetman z obu stron oczywistych konwersji przesłuchawszy i one dobrze wyrozumiawszy, ponieważ się to z produkowanej kalkulacji przez Ich M na to wyrażonych pokazało, iż Pan Rez i Pan Walden szwagier onego niesłusznie i nienależnie te dekreta na IM Panu Konopackim zaocznie o zasługi swoje, których IM wypłacać nie powinien otrzymali byli każdy po kolei, kasuję i anihiluję wieczną kalkulacją, którą od sądu produkuję, jako słuszną i prawdziwą. Stwierdzam, według której kalkulacji, nie JM Pan Konopacki, ale IM Pan Pudkamer Panu Waldenowi te zasługi wypłacać powinien bez nakazu sądowego. A IM Pana Konopackiego i Pana Kamińskiego oberszterleytnanta Królewskiej Mości od akcji czasy wiecznymi zwalniam i aby Ich M o to więcej nie turbowano nakazuję mocą dekretu niniejszego interwencją Pana Lauzody do tego przyjmuję.

Działo się w Wilnie podczas komisji roku miesiąca i dnia wyżej wzmiankowanego.

 

Michał Pac Wojewoda Wileński Hetman Wielki Wielskiego Księstwa Wileńskiego

Aleksander Kazimierz Skinder Sędzia Wojskowy mpp

Locussi…

Markowicz

Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku
Rzeczypospolita Obojga Narodów Województwo Wileńskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów Województwo Wileńskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.