Historia Szlachecka Polnisch Konopath
1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Polnisch Konopath

Polnisch Konopath – Conopat (1400 r.) Conopath (1435 r.) Konipat (1489 r.) Konopat (1565 r.) Konopath – jedna z najstarszych osad ziemi pomorskiej. Pierwsze wzmianki o panach z Konopatu ukazały się na początku XV wieku a protoplastą ziem i majątku do Konopatu należącego był prawdopodobnie Jan z Bielczyn w ziemi chełmińskiej. Serwis Historia Szlachecka opiera się na kilkusetletnim panowaniu rodziny, która przybrała nazwisko od nazwy tych ziem nazwisko, czyli Konopackich. Znajdziecie tutaj wiele faktów z historii tych włości, jakich w żadnym innym miejscu nie zgromadzono.

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.