Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Walerian Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Roku 1742 w wigilię Świętego Pana Marcina. Daję ten kontrakt uczciwym Fabian[owi] Wróblowi z Przechówka i Michał[owi] Szmitowi z Konopatu Niemieckiego e[.]anistom, którym widząc sztukę pola od drogi do Przechówka idącej alias *klin od Nowin przez nieboszczkę Jegomości matkę moją przedanych leżący, wcale żadnego pożytku nieczyniący zarosły. Chcąc, aby po tym posiadacze dóbr Konopatu Polskiego z niego pobierali, fruktyfikowali pomienioną sztukę roli albo wyżej wyrażony klin, *morgów pięćdziesiąt dla niej więcej jako się rozmiar pokaże w sobie zawierający. Tymże wyży wyrażonym najemcom i sukcesorom onych od daty kontraktu tego do lat trzydzieści po sobie idących puszczam, którą to sztukę roli pozwalam wykrygować i do pnia jednego wykopać, którą choinę i pieńki na swój pożytek obrócić mu wolno wykopaną rolą przez te lata na swój najlepszy pożytek obrócić warując sobie, aby na wydzielenie nic nie występował pod uznaniem dalszym.

Ci zaś uczciwi Wróbel i Schmit z sukcesorami swemi zabierają na siebie obligacyją i niniejszym kontraktem obowiązują się przy odebraniu kontraktu tego, liczą na bieżąco złotych pięćset dobrej pruskiej monety, około 500 w letniego kupna. Z których odebranych niniejszym kontraktem onych i sukcesorów onych kwituję. Według za urzędu zachowanego zwyczaju, ile dopiero tę sztukę roli dobywać i zerudować będą i pierwszego roku pożytkować nie będą. Daję wszelką wolność od roku niniejszego 1742 aż do roku 1744 ,w którą nic nie płacić nie powinni będą. Dopiero da pan Bóg szczęśliwie doczekawszy w roku 1745 na święty Marcin płacić pocznie czynsz roczny sto pięćdziesiąt i dwa, alias ja tę pomiar pokażę i tak rok po rok aż do wyjścia lat trzydziestu od daty kontraktu tego płacić powinni będą. Do tego trzy razy na rok dług swój na Konopat do orania posyłać będą to jest na ugór i zagon tak oziminy, jako i jary. Do innych obligacyi należyć będą okrom uproszenia. Co jako oni mnie i sukcesorom moim ta ja onym i sukcesorom onych dotrzymać i zaufać obliguję się.

Który to kontrakt dla tym lepszy wary i wagi ręką własną stwierdzam

*Antonii Graf Kruszyński

Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Polski Konopat - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Polski Konopat – Województwo Pomorskie

50 morgów – 28 hektarów

Antoni Kruszyński syn Waleriana kasztelana Gdańskiego, z Teresy Konopackiej urodzony, ten Króla Stanisława Leszczyńskiego nieodstępny pomocnik, wszelkie z nim nieszczęścia znoszący, a zatem w czasie panowania domu Saskiego nieszczęśliwy. Kilkakrotny na komisją skarbową w Radomiu komisarz, od całej prowincji na sejm koronacji ostatni cum homagio delegowany poseł. 1mo voto z Eleonorą Korwinowną Kochanowską, spłodził Ludwikę Ksawerego Kochanowskiego, i Apolonią Jędrzeja Dunina Wąsowicza małżonki. 2do voto z Ludwiką z Korwinów Kochanowską, urodzoną z Karwickiej, spłodził jednego syna Konstantego. [ Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845]

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *