Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806 dana. Generał Antoni Amilkar Kosiński, jeden z najbardziej znanych na ziemi pomorskich generałów. W 1806 roku służył u boku generała Dąbrowskiego, organizował departamenty bydgoski i kwidzyński. Wyzwalał Toruń, dowodził przednią strażą legionów Dąbrowskiego na Pomorzu. W grudniu 1806 r. tocząca się z Francuzami wojna objęła ziemię chełmińską. Na przełomie 1806 i 1807 roku, przez ziemie Pomorza przetoczyły się wojska Napoleona. Niepokonane od czasów Fryderyka II Prusy zostały w kilkutygodniowej kampanii pokonane.  Francuzom towarzyszyły oddziały polskie tworzącego się Księstwa Warszawskiego. Na mocy traktatów pokojowych z Tylży z lipca 1807 r. dawne województwo chełmińskie weszło w skład Księstwa Warszawskiego. 

 

Wielmożni Mości Panowie i współobywatele
Rabunek i eksmisja przez urwiszowych żołnierzy, przy francuskich wojsk durchmarszu, jako też niewiadome obchodzenie się z niemi, przymusiła mnie jechać do Torunia, meldować i zainformować się o tem wszystkim u zwierzchności Amilkara Kosińskiego, generała brygady wojsk Polskich, organizatora siły i obrony departamentów bydgoskiego i kwidzyńskiego. Znalazłem względy łaskawe, który podamy sposoby, któremi możemy zabezpieczyć sobie spokojność wszelką, bezpieczeństwo i oraz odebrać porządzenie zachowywania się względem ich kwaterunków. A to przez podanie sposobów, które wspólnie zjechawszy się wszyscy obywatele na jedno miejsce, przez memoriał podpisany od wszystkich podać mamy Jaśnie Wielmożnemu Marszałkowi, my w Toruniu. Tą powagą Jaśnie Wielmożnego Pana Kosińskiego generała brygady wojsk polskich ośmielony, mam honor niżej wyrażony Wielmożnego Waćpana dobrodzieja to donieść i tak mocno prosić, jak charakterem honor obowiązać, aby każdy Pan niżej wyrażonych wziął łaskawie osobiście zjechać raczył do Nawry, przed obiadem dnia 15 grudnia, bez najmniejszego tłumaczenia się niepotrzebnego, choroby lub interesów, gdyż taki od obywatelstwa pożytek i generałowi miło mieć nie mogą. Tam podług podanych mych dnia niniejszego sposobów ukażemy memoriał obieranych deputatów do Jaśnie Wielmożnego marszałka, a odebrawszy pomyślną odpowiedź, o czym nie wątpię, mając ta dobrego pośrednika w Jego Wielmożności generała zabezpieczony sobie sposobnie.
Ten cyrkularz dla przytwierdzonego obejścia bardzo prawy, przez konnych odczytan i z ostatniego miesiąca przywieźć z sobą.

Dano w Dźwierznie dnia 13 grudnia 1806 roku
Twerowski

Wypcz presental dnia 14. 1806 Morawiecki
Słomowo presental 14. 1806 Krzariacka
Biskupice presental 14 gr

i powrót do Nawry

 Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806 Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806

podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.