Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok. W 1661 roku, gdy wojsko kwarciane od kilku lat niemające wypłacanego żołdu, uczyniło niebezpieczny związek dla kraju, wyznaczono przez uchwałę sejmową komisję, która, zgromadzić miała się we Lwowie 25 września w celu wypłacenia zaległego żołdu. Kiedy zaś wcześniej powołana komisja nie obmyśliła sposobów oddania należności, szukając przy tym zwłoki, przedłużając oceny i konfabulując, wojsko koronne podniosło bunt w wyniku, którego połączone z wojskiem Litewskim wypowiedziało posłuszeństwo Koronie. W 1662 roku ponownie wyznaczono komisję we Lwowie na czele, której stanął Stanisław Potocki Wojewoda Krakowski. Skarbem koronnym zawiadywał wówczas Jan Kazimierz Krasiński, Podskarbi Wielki Koronny, Komisarz do spraw zapłaty wojskom koronnym oraz rewizji skarbu koronnego i mennicy. Namiestnikiem ze strony związku Chorągwi Koronnych był Paweł Borzęcki, który z 500 deputowanymi, głównie oficerami Wojska Koronnego negocjował spłatę zasłużonego żołdu. W trakcie pertraktacji, wyszło, iż Rzeczypospolita zaległa jest wojsku przeszło dwadzieścia sześć milionów złotych. Ponieważ skarb publiczny zwlekał z zapłatą z oczywistego braku środka płatniczego, narzekając przy tym na poborców, słano, więc listy do poborców oraz dłużników Koronnych. Po wieloletnich pertraktacjach cedowano zapłatę dla poszczególnych Chorągwi Koronnych na Podskarbich, poniżej jedna z takich asygnat powstałych jeszcze przed powstaniem komisji Potockiego, cedowana na Oktawian Konopackiego Kasztelana Elbląskiego. 

Jan Kazimierz na Krasnym Krasiński Podskarbi Wielki Koronny, Łomżyński, Przasnyski, Lucimski Starosta.

Oznajmuję komu wiedzieć należy, iż chorągwiom niżej specyfikowanym z pułku Jaśnie Wielmożnego Pana Jerzego Lubomirskiego Marszałka Wielkiego i Hetmana Polnego koronnego będącym z porachowania skarbowego przychodzi, a mianowicie:

Chorągwi husarskiej samego Jego mości Pana marszałka Wielkiego Koronnego summa złotych polskich tysiąc trzysta pięć.

Choragwi Husarskiej Wielmożnego Jego mości Pana Aleksandra Lubomirskiego Koniuszego Koronnego złotych dwa tysiące i czterysta dwadzieścia i cztery

Kozackiej Jaśnie Wielmożnego Pana Marszałka Wielkiego Koronnego złotych dwa tysiąca sto trzydzieści i siedem

Jego mości Pana Konstantego Lubomirskiego Podczaszego Koronnego złotych dwa tysiąca i dwieście trzydzieści cztery

Jego mości Pana Andrzeja Stano Podkomorzego Sanockiego złotych tysiąc sto i osiemdziesiąt

Jego mości Pana Samuela Leszczyńskiego Starosty Łuckiego złotych tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery

Jego mości Pana Aleksandra Kruszelnickiego Chorążego Czerniechowskiego złotych tysiąc dwieście trzydzieści

Jego mości Pana Jerzego Ossolińskiego Starosty Piotrkowskiego złotych tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt  osiem

Jego mości Pana Piotra Śladkowskiego Podstolego Rawskiego złotych dwa tysiąca sześćset dziewięćdziesiąt

Jego mości Pana Andrzeja Ostroroga Starosty Garwolińskiego złotych tysiąc sześćset dwadzieścia osiem

Jego mości Pana Piotra Hrabi z Tarnowa złotych dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery

Jego mości Pana Stefana Liniewskiego Chorążego Parnawskiego złotych tysiąc osiemset dwadzieścia siedem

Jego mości Pana Stanisława Oleśnickiego Starosty Radziejowskiego złotych tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy

Jego mości Pana Kazimierza Chociszewskiego Łowczego Podlaskiego złotych tysiąc trzysta siedemdziesiąt i dwa

Jego mości Pana Krzysztofa Stapkowskiego* złotych polskich tysiąc osiemset osiemdziesiąt i dwa

Jego mości Pana Andrzeja Stawickiego Chorągwi Tatarskiej złotych trzy tysiące czterysta czterdzieści i cztery

Jego mości Pana *Bogdana Kinskiego złotych czterysta siedemnaście

Co wszystko razem [podliczając i  podsumowując] trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, która pomienionym chorągwiom  do zapłacenia przekazuję u Wielmożnego Jaśnie Pana Oktawiana Konopackiego Kasztelana Elbińskiego i Podskarbiego Ziem Pruskich, a to z tej summy która dodatkiem poborów …Dekretem komisji teraźniejszej Lwowskiej  na województwa i Ziemie Pruskie jest włożona. Asekurować .. gdy pomieniona summa za poprawką tego ktokolwiek do odebrania onejże zastanym będzie, skutecznie zapłacona będzie, tędy też ta niniejsza asygnata moja w skarbie koronnym przy generalnym porachowaniu i stanie inszych moich asygnat gotowa przyjęta będzie. Którą dla większej wagi i pewności własną pisałem ręką przy pieczęci mojej skarbowej. Dane we Lwowie dnia .. wrzesień 1659 roku.

Jan Kazimierz na Krasnym Krasiński Podskarbi Wielki Koronny          

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rokJan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok 2

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Lwów - Województwo Ruskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Lwów – Województwo Ruskie

podziel się:
Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *