Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku

Zastaw majątku Polski Konopat 1699

Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oddanie w zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku. Był to okres w którym małżeństwo Konopackich rezydowało głównie w Rynkówce i stamtąd prowadziło swoje interesy dzierżawne. Można rzec, iż Konopat popadł w niełaskę jako gniazdo lecz służył dobrze jako majętność wobec arend. Zofia Baranowska w październiku 1699 roku otrzymała pieniądze od Stanisława Aleksandra w kwocie 2 tyś. tymfów, która to kwota była zastawem na Czaplach w powiecie świeckim wobec Kazimierza Zakrzewskiego Podczaszego Inowrocławskiego. W tym kontrakcie arendownym przebija staranność zabezpieczenia swoich interesów przez Zofię Baranowską, być może miała świadomość kłopotów finansowych Konopackiego, a być może była bardziej skrupulatna niż inni arendaże.      

 

Między Ichmościami Jaśnie Wielmożnymi, Jegomościom Panem Stanisławem na Konopacie Konopackim Kasztelanem Chełmińskim Starosta Plotelskim, Jaśnie Wielmożną Jegomościom Panią Barbarą z Kryspinów Konopacką Kasztelanową Chełmińską, małżonkami z jednej a Jegomościom Panią Zofią z Wąglikowskich Baranowską matką i Jegomościem Panem Damianem Baranowskim synem z drugiej strony stał się pewny i nieodmienny kontrakt w ten niżej opisany sposób. Iż Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy małżonkowie zaciągnąwszy summy dwudziestu tysięcy i pięciu tymfów od Ichmościów Państwa Baranowskich na dobra swoje Konopat, Konopat Niemiecki, Drozdowo, Kozłowo, Skarszewo w województwie pomorskim w powiecie świeckim leżące, ze wszystkimi tych dóbr przynależnościami. Z czynszami, polami, rolami, wodami, jeziorami, rzekami, stawami, sadzawkami, młynami, borami, lasami, zaroślami, poddanymi obojej płci tak tam będącymi, jako i gdzie indziej bawiącymi się. Z Inwentarzem, bydłem rogatem i nierogatem, budynkami dworskim i wiekiem nic sobie ani sukcesorom swoim własności wymawiając do pomienionych dóbr, ale tak, jako te dobra z dawna maja wyznaczone granice czy ograniczone, za summę wyżej mianowanych dwudziestu i pięciu tysięcy tymfów dali, darowali, zaprzedali alias na wyderkauf puścili.

Intromisji w dobra obecne, jako i naczelne, Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy małżonkowie, dopuszczają w dobra bez żadnych ograniczeń oraz oficjalnym zgłoszeniem tego do królewskich kancelarii po uprawomocnieniu dopuścić obowiązują się. A że Ichmość Pani Zofia z Wąglikowskich Baranowska oraz z nią pozostali zaraz po wyliczeniu pomienionej sumy nad rzeczywistym i aktualnym dochodem w tym roku, nie przychodzi posiadaniem, ale tylko nadzieja na przyszłe dochody jest dobrze wyrysowana. Sumą się tylko tego roku kontentują od Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów Konopackich małżonków wydaną arendą, którą Jaśnie Wielmożni kontrahenci wypłacić powinni, submitują się Ichmościom państwu Baranowskim, od każdego sta tymfów po dziesięć tymfów. To też sobie Ichmość Panowie Baranowscy, matka z synem chcąc mieć, dokładnie zgrane, aby Ichmość Panowie Jaśnie Wielmożni kontrahenci oraz ich następcy sumując taką ilość i jakość w srebrze i złocie odbierają, która wspomniana wyżej jest, dwadzieścia tysięcy i pięć. Takąż Ichmościom Panom Baranowskim, wcześnie tydzień przed Świętym Janem Chrzcicielem w roku najbliższym tysiąc siedemsetnym przypadającym do rąk realnie odliczą i efektywnie oddadzą, jako się sami właściwie oraz ich następcy są posłuszni i zobowiązani.

A gdy by zaś dla poprawienia terminu, jako się Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy submitują się, to jest tydzień przed Świętym Janem Chrzcicielem, w powyżej wymienionym roku pomienionej kilkukrotnie summy, Ichmość Panom Baranowskim nie wyliczali i realnie przekazywać Ichmościowie nie oddali, tak zapłacenie i oddanie onej w ten sposób, znajdując i wynajdując tam inne zastrzeżenia i rachunki idąc dalej. Tedy wolno będzie Jejmości Pani Zofii Baranowskiej i Ichmość Panu Damianowi Baranowskiemu z następcami dóbr swobodnie decydować, już prawem słusznie nabytym sobie, podległe nad dochodami z arendy mającymi spaść, aby przeszkodzić osobie, która by te dobra miała uszczuplić, odebrać posiadanie jej onemu, dysponując i kontrolując powinni będą i to sobie warują z całą zdolnością wykonania i siłą od Jaśnie Wielmożnych Ichmościów kontrahentów. Czego wszystkiego tak w dobra wjechania, rozporządzania, dysponowania, własności pożywania, zażywania, Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy, małżonkowie pozwalają i powinnością mieć sobie i poczytać nie będą powinni.

Ani to Ichmość Panią Baranowską warunkiem zmieniać się następującym turbować mają, owszem onych pretensji do dóbr przypuszczawszy wszystkich mogą zabezpieczyć i dostarczyć wkładem swoim. Nie dochodząc tego ani prawem, ani innymi żadnym wymyślnym sposobem, potem wreszcie wszystkie przeszkody patrząc na przeszkody od kogokolwiek do tych dóbr mające likwidowane i bytność, u Ichmościów Państwa Baranowskich przysługuje prawo do zatwierdzenia własnego stanowiska. W które dobra wyżej pomienione w przypadku niepłacenia kwoty zobowiązanej za powyższy czas, kwoty odpowiednio podane, już wolnym mieć będą Ichmość Panowie Baranowscy od Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Konopackich małżonków oraz ich następców dostęp, ani Jaśnie Wielmożni Ichmościowie żadnej […] źródło wynikający Ichmościom Państwu Baranowskim inwentować powinni i sami dobrowolną dyspozycję obowiązują się. Kiedy zaś Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy małżonkowie prawdziwie umowną wraz z prowizją, którą należy zapłacić, oraz sumą wyliczoną Ichmościom Państwu Baranowskim lub jej część, lub ich następcy, tędy na ten czas Ichmość Panowie Baranowscy żadnej pretensji do tych dóbr Konopackich czy innych, jako sobie rościć nie mają tak w tym, że Grodzie z uczynionej od Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów Konopackich we wszystkim satysfakcji.

Wówczas postępowanie wiążące nad tym samym majątku kwotować będą i obowiązują się. A to pod zakładem dwudziestu i pięciu tysięcy tymfów i one dla większej wytrzymałości i wieczności księgami grodzkimi kowalewskimi roborują i tamże zaraz Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Konopaccy małżonkowie zaliczenie generalne nad wszystkimi jego dobrymi przyjaciółmi a także i suma, którą jest, zeznawaj i zapisują zobowiązują pod zakładem dwudziestu pięciu tysięcy tymfów.  W przypadku sądów strony obie dwie w Grodzie Skarszewskim zapisują, którego w przypadku niegodności którejkolwiek ze stron, powinni ten kontrakt polubownie rozstrzygać oraz sąd w przypadku sprzeciwu bez jakichkolwiek odroczeń i wyłączeń, wraz z pierwszym terminem rozstrzygającym poddawać się. Na co dla lepszej wiary rękami własnymi obie strony ten kontrakt podpisują.

Działo się to w Kowalewie nazajutrz po święty Janie Chrzcicielu roku pańskiego tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego dziewiątego

Zofia z Wąglikowskich Baranowska
Damian Baranowski

Herb Odwaga Konopaccy

Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Kowalewo Pomorskie - Województwo Chełmińskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Kowalewo Pomorskie – Województwo Chełmińskie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.