Jan Butler

Jan Butler

*ok. 1640 – † 1710, syn podskarbiego nadwornego Gotarda Wilhelma i Konstancji z Wodyńskich herbu Kościesza. Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej Butlerów herbu Butler, wywodzącej się z Irlandii a osiadłej na Podlasiu.  Służbę w wojsku koronnym rozpoczął w czasie najazdu szwedzkiego jako oficer regimentu gwardii pieszej Jana Kazimierza. Następnie był obersztlejtnantem w w regimencie piechoty Dymitra Wiśniowieckiego, po śmierci hetmana w 1682 został mianowany pułkownikiem i przejął macierzysty regiment, który pozostawał w kompucie wojsk koronnych, wziął także udział w wyprawie Sobieskiego do Mołdawii w 1686. W latach 1688 i 1689 walczył z wojskami osmańskimi na Podolu pod dowództwem hetmana Stanisława Jabłonowskiego, brał udział w próbach odbicia z rąk tureckich Kamieńca Podolskiego. Pułkownik wojsk koronnych, starosta nowski, drohicki i jabłonowski, kasztelan podlaski, żonaty z Bogumiłą Gorajską ( primo voto Krzysztofa Potocka), zmarł bezpotomnie.

Herb Butlerów
Herb Butlerów
podziel się:
error: Podgląd zablokowany.