Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania, hrabia na Konopacie i Rynkówce Starosta Wieliski.   Bodajże pierwszy znany dokument z 1660 roku, w którym występuję Jerzy Karol Konopacki Starosta Wieliski, z tytułem na ten czas dworzanina pokojowego JKM. Franciszek Miączyński zobowiązuje się, że doprowadzi przed sąd karczmarza kobusowskiego Andrzeja w związku …

podziel się:

Inwentarz Czapel w powiecie świeckim w 1628 roku opisany

Inwentarz Czapel w powiecie świeckim w 1628 roku opisany. Sporządzony w 1628 roku inwentarz do umowy arendarzu, dotyczy kontraktu zawartego w 1625 roku, pod którym podpisali się z jednej, Samuel Żaliński z drugiej zaś Władysław Maksymilian Konopacki. Tak jak poprzedni sporządzony w krótkiej formie, bez szczegółów, uzupełniając kontrakt pierwotny z …

podziel się:

Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński karty i pokwitowania

Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński karty i pokwitowania z lat 1549-1601. Przedstawiamy zbiór kart, kwitów, skryptów oraz pozostałych pism dotyczących i związanych z działalnością i zarządzanym stanem majątkowym Jana z Konopatu.   Samuel Konarski kwituje Jana z Konopatu z kwoty 4 tyś. złotych  25.VI.1591 roku  Samuel Konarski Chorązy Pomorski, zeznawam …

podziel się:

Kontrakt przedślubny Jakuba Oktawiana z Heidensteinami 1626 roku

Kontrakt przedślubny Jakuba Oktawiana z Heidensteinami 1626 roku. Jakub Oktawian Konopacki zawiera kontrakt przedmałżeński w staraniu o rękę Zofii Heidenstein, której rodzice to wdowa Ermunda Teresa Heidenstein z Konarskich oraz nieżyjący na ten czas ojciec Reinhold Heidenstein. W kontrakcie małżeńskim tradycyjnie zawarte są oczekiwania wypłaty posagu wobec córki Heidensteinów oraz …

podziel się:

Inwentarz majątku Czaple 1625 roku spisany

Inwentarz majątku Czaple 1625 roku spisany. Władysław Maksymilian syn Macieja i Elżbiety bierze w arendę wieś Czaple w powiecie świeckim, arendującym jest Samuel Żaliński właściciel Czapel. Dość oględna forma inwentarza sporządzona jako załącznik do kontraktu dzierżawnego.   Inwentarz majętności zastawnej Wielkich Czapel wsi zabudowania przez Jaśnie Wielmożnego Jegomościa Pana Samuela …

podziel się: