Ponaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rok

Ponaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rok. 19 czerwca 1700 roku nastąpiło „postanowienie”, czyli kontrakt pomiędzy Janem na Miedznej i Krześlinie Butlerem, drohickim i nowskim starostą a Stanisławem na Konopatach Konopackim Kasztelanem chełmińskim. Umowa dotyczyła cesji starostwa nowskiego na małżeństwo Konopackich za kwotę 75 tysięcy tynfów. Niestety Konopaccy, którzy początkowo regularnie spłacali należność by kilka miesięcy później poczęli zwlekać z zapłatą, fakt ów uwidoczniony jest w poniższym liście ponaglającym do Konopackich.

 

Z Krześlina 27 kwietnia 1705 roku

Jaśnie wielmożny Mości Panie Kasztelanie Chełmiński mnie wielce Mości Panie i bracie.

Ponieważ się rodzony mój Imć Pan Starosta drohicki zebrał iść do Gdańska, której ode mnie dnia dzisiejszego z Krześlina wyjechał do Miedznej, i w dalszą Gdańską drogę ordynowałem przez niego list do Wielmożnego Mości Pana upraszczając a żebyś, jeśli chcesz wspomnieć, tak obowiązku kontraktu, jako i przez tak wiele listów mnie ubezpieczając o satysfakcji reszty za Starostwo nowskie, które te wszystkie należy należności do rąk rodzonego mego dałem. Chciej Wielmożny Mości Panie prawem przyjaźni i tak długo czekającemu dochować satysfakcji na ręce oddając onemuż. Masz Wielmożny Mości Panie i blankiet mój na całą summę i oparcie. Bom teraz nic do Gdańska ze zboża nie mógł posłać będąc od pomocnych wojsk saskich zatrzymany z naładowanym zbożem na statkach. Inszego sukursu mieć nie mogę, tylko powtórzyć do Wielmożnego Mości Pana, prawda i sprawiedliwość pretensji mojej polutorem. Bo bym potrzebnych rzeczy we Gdańsku, tak dla zdrowia mego, jako i też inszych potrzebujących wiktu i opierunku sprawić nie mógł. O czym nie wątpiąc, że całość zostanie uregulowana uznam, że praworządność i sprawiedliwość jest, sam zostaję.

Wielce Miłościwemu Mojemu Przyjacielowi  

Uprzejmie życzliwy brat i sługa uniżony Jan Butler.

Jej Miłościwej Pani niski ukłon mój oddaję

Takie teraz podpisy moje, gdy na ręce choruję i żadnego waloru nie mają, które by rodzony mój nie podpisał.

Na własne wskazanie rodzonego dobrodzieja mego podpisując się Alexander Butler

Ponaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rokPonaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rokPonaglenie zapłaty za dzierżawę starostwa Nowskiego 1705 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Miasto Nowe - Starostwo Nowskie - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Miasto Nowe – Starostwo Nowskie – Województwo Pomorskie

podziel się:
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *