Historia Szlachecka Archiwum Konopackich Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku

Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku

Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku

Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku . Sumariusz księgowy pochodzi ze spisu jaki został dokonany w roku tysiąc sześćset dziewiątym dnia 24 czerwca na majętności Bruchnalskiej, której właścicielem był Maciej z Konopatu. Ze spisu niejasno wynika iż majętnością mógł w tym czasie zarządzać Andrzej Czapski ale i zarządcą mógł być niejaki Grzybowski. W skład folwarku Tarnowica wchodziły miasteczko Bruchnal oraz wsie Gnoino, Romanowo oraz część Podłub.

 

Regestr Miejski Bruchnalski Czynszowy w roku 1609.

Wojcieszka z domu ogrodu ćwierci 2 daje złotych 3
Jaśko Mużyłów z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/2
Kniaziczka wszystkich podatków daje złotych 11/12 ½
Iwanko Knazik z domu i ogrodu daje /29
Andrzej Muszyc z domu i ogrodu daje /29
Jaczko kowal ruski z domu i ogrodu daje /27
Iwan Swiec z domu i ogrodu daje /29
Nester Ruszka z domu i ogrodu daje /29
Ciganski z domu pańskiego i rolej
Szawka z domu i ogrodu ćwierci 3 daje złotych 9/2
Wieklina z domu i ogrodu ćwierci 1 daje złotych 1/15
Hrye Krol z domu ogrodu i ćwierci złotych 1/29
Rzezniczka z domu ogrodu i ćwierci 2 daje złotych 3
Krzystoph Wieczorowski z domu ogrodu ćwiecrci daje złotych 4
Berdeszkowa z domu ogrodu i za klin pod zapustem złotych 2
Iwan Kurupatniow z domu ogrodu i ćwierci 2 złotych 3
Smogorzowski z domu ogrodu daje złotych /4
Dolbon z domu ogrodu i ćwierci 3 daje złotych 4/2
Chanasz Rzeźnik z domu ogrodu i ćwierci 2 złotych 3 tenże z rzeźnictwa i pustego placu daje i łoju kamieni 4
Matyasz Solarz z domu ogrodu i ćwierci 3 daje złotych 4/2
Andrzej Chrapek z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/9
Mikołajowa z domu ogrodu świerci 3 daje złotych 4/2, taż Mikołajowa z zapustu pańskiego ćwierci 1 złotych 1/6
Daczko kuśnierz z domu i ogrodu daje /24
Lawrysz z domu ogrodu ćwierci 2 daje złotych 3
Pop miejski daje czynszu złotych 3
Daćko Oleksiak z domu ogrodu ćwierci 1 daje złotych 2/2
Mikołaj Kuropaciński z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/8
Miś z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/8
Marcin Wieliczko z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/8
Lewko z domu ogrodu ćwierci 3 daje złotych 4/8
Staś Cybiak z domu ogrodu świerci 3 daje złotych 4/8
Tomasz Jamnik z domu ogrodu z zapustu i ćwierci 2 daje złotych 4/8
Andrzej Zakrowiec z domu i ogrodu daje złotych /29
Luczka z domu i ogrodu daje złotych /29
Iwanko Ochędoszka z domu i ogrodu daje złotych /29
Marek Medika z domu ogrodu i za sztukę rolej z plebańskiego stawku co sobie wykopały i ogrodził daje złotych 2/18
Matyasz Potyrało z domu daje złotych /6
Krztyna Czarna z domu i ogrodu daje /29

Ulicza Kościelna

Kaśka Rusina z domu i ogrodu daje /29
Gola z domu i ogrodu i rolej za zapustem daje złotych 1/22 Tenże daje kapłonów 2
Skwarawcowa z domu i ogrodu daje /10
Jan Piwowar z domu i ogrodu daje /24
Łukasz Baraninosz z domu i ogrodu daje /24

Ulicza Żydowska

Szymek Tkacz z domu i ogrodu daje /2
Jurek Strach z domu i ogrodu daje /2
Wojciech Kątny z domu i ogrodu ćwierci 1 daje 2/4

Ulicza Jaworska

Kałuszka z domu i ćwierci 1 daje ¼
Hojdasz z domu i i zatytlca daje /12
Kośćko Kuszka z domu i ćwierci 2 daje złotych 2/6
Głowa z domu i zatytlca daje /12
Kurylo z domu i zatytlca daje złotych 2/6
Kościelny z domu i zatytlca daje /12
Pastalunka z domu i ćwierci 2 daje złotych 1/8
Milan z domu i ćwierci 2 daje złotych 1/8
Bartosz Tkacz z domu i ćwierci 2 daje złotych 2/6
Turobińska z domu i ćwierci 2 daje złotych 2/3
Iwanko Skrzypek z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/6
Kościk z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/6
Iwanko Knazik z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/6
Netser motle z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/22
Krubieńko Kaliczak z domu i roli u popowych stawów daje złotych 3/22
Macihca z domu i ćwierci 2 daje złotych 1/22
Lazur z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/26
Ferens krawiec z domu i ćwierci 2 złotych 3/28
Ferens Krupociński z domu i ćwierci złotych 2
Andrzej Kanuszka z domu i ćwierci 1 daje złotych 1/28
Lesko Kanusiak z domu i ćwierci 2 daje złotych 1/28
Ichnat Cebeidziale z domu i ćwierci 1 daje złotych 2
Wojciech Marcinów syn z domu i ćwierci 1 daje 1/28

Mielnik Gnojeński skopaniny

Jakub z domu daje /6
Sienko Czembrzyk z domu i ćwierci 1 złotych ½
Niechodzieć z domu i ćwierci 1 daje złotych ½
Skałko Sietmile z domu i ćwierci 2 daje złotych 2
Juremko Białobrywy z domu i ćwierci 1 daje złotych 2
Chomina z domu i ćwierci 1 daje złotych 1
Andrzej Subidko z domu i ćwierci 1 daje złotych 1
Antoni z domu i ćwierci daje złotych 1/1
Steczko Suchaniec z domu i ćwierci 1 daje złotych 1
Jaremko Munia z domu i ćwierci 1 daje złotych 1
Roman Kuropatniów z domu i ćwierci 1 złotych 1
Stanisław Barwierz z domu daje […]
Piekarki dają czynszu złotych 1/1
Mieszczanie za gorzałkę dają czynszu złotych 10

Kopaniny pod Piaseczną

Andrzej Rajca ma ćwierci 2 daje złotych 4
Cemko ma ćwierci 2 daje złotych 4
Stecz Mikołajów ma ćwierć 2 daje złotych 2/4
Sidor ma ćwierć 1 daje złotych 2/9
Andrzej Cigański ćwierć 1 ma daje złotych 2/4
Wojciech Katny ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Lazm ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Miś ma ćwierci 2 daje złotych 4/2
Iwanko Kniazik ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Marek Medika ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Miśko Kuropatin ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Iwanko Omiec ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Dotchan ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Lawrysz ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Nester Motk ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Smogorzowski ma ćwierć 1 daje złotych 2/4
Iwanko Kniazik ma ćwierć 1 daje złotych 2/4

Role za Romanowem

Mielnik Gnojnieński ma ćwierć 2 i kopań daje złotych 3
Grzegoorzowski ma ćwierć 1 daje złotych 1
Piotr kowal ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Nester Hupka ma ćwierci 2 daje złotych 2
Marek medika ćwierć 1 daje złotych ¼
Hrye Krol ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Sien Rzeznicyn ćwierć 1 daje złotych ¼
Trusieńsko Kaliczak ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Antoń ma ćwierć 1 daje złotych 1
Iwanko Owiec ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Mendoś Piwowa ma ćwierci 2 daje złotych 2
Sien Czembrzyk ma ćwierć 1 złotych 1
Hojda ma ćwierć 1 daje złotych 1
Kość Kokoszka ma ćwierć 1 daje złotych 1
Jaśko Muzylów ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Grunt ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Wojcieszka ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Jurko Kniazik ma ćwierć 1 daje złotych 4/4
Głowa ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Roman Kuropatniów ma ćwierć 1 daje złotych ¼
Rusina za klina daje złotych /20
Od tych wszytkich co za Romanowem role mają przychodzi kapłonów 28.

Ćwierci pod Podłubami

Rusina ma ćwierć 1 daje złotych 1
Iwanko Knazik ma ćwierć 1 daje
Andrzej Muszyc ma ćwierć 1 daje złotych 1
Marek Medika ma ćwierć 1 daje złotych 1
Andrzej Chrapek ma ćwierci 1 daje złotych 1
Mendoś ma ćwierć 1 i daje złotych 1
Szawka ma ćwierć 1 daje złotych 1

Ode dwu browarów [..] Mendościowa czynszu [..]
Czynszu suma czyni 397/12
Z osobna [..] browar 3 sto dawają i z spalm… i summa czyni złotych 290 wieś.

Herb Konopacki

Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku Księga czynszowa majętności Bruchnal 1609 roku

Mapka folwarku Tarnowica z 1914 roku.

Mapka folwarku Tarnowica z 1914 roku Historia Szlachecka

Mapka folwarku Tarnowica z 1914 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Bruchnal - Województwo Ruskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Bruchnal – Województwo Ruskie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.