Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku

Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku

Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku. Córka Jerzego III Anna z Rynkówki, została przyrzeczona jako ślubna sędziego ziemskiego puckiego a był nim Ernest Krokowski. 16 stycznia 1602 roku w Nowem, doszło do spisania intercyzy, na mocy której Konopaccy zabezpieczają córce Annie 5 000 zł posagu oraz wyprawę.

 

Już za wolią i przesiężeniem pańskim a pilnym staraniem Jegomości Pana Ernesta Krokowskiego dworzanina Króla Jegomości, pozwoliona iść w stan święty małżeński temuż Jegomości Panu Krokowskiemu, Jejmość Panna Anna Konopacka córka Wielmożnego Pana Jegomości Pana Gerzego Konopackiego Kasztelana Chełmińskiego, którego małżeństwa takież postanowienie przez […] i przy bytności przyjaciół z obopólnych, którzy się na ten kontrakt powpisały o oni pieczęciami zapieczętowały w ten sposób uczynieły. Naprzód Jejmości Pani Chełmińska swym kontraktem obiecuje Mości Pani Krokowskiemu córkę swoją Jejmość Pannę Annę do ślubu stawić się, w małżeństwo święte oddać o czasie jednak, czego […] spólnie się porozumiewając nad nauką.

Jejmość Pani Chełmińska miaruję posagu po córce swojej pieniędzy gotowizną, pięć tysięcy złotych polskich każdy po trzydzieści groszy rachując przez wyprawy, która się […] o szarowarz i ów posag naczowacz, który to posag Mości Pani Chełmińska obliguje się oddać Jegomości Panu Krokowskiemu czwartsiego dnia po weselu u ksiąg miejskich nowskich. A Jegomość Pan Krokowski tym to kontraktem, obliguje się i zapisuje Jejmości Pani Chełmińskiej i potomkom Jejmości na czas umówiony do wykonania aktu tego, stawicz się z przyjacielem, nad co się Jegomość Panią Krokowską matkę swoją do niedziel dwienastu, aby faktycznie przedstawić do ksiąg na ziemiach pruskich, stawi, kto za potwierdzeniem dopilnowując zapisów i potwierdzenia, ma i powinien będzie połowicę dóbr, która by iść zgodnie z prawem chełmińskim, juże małżeńskim naliczała.

W tej majętności, która się działem Panu Ernestowi Krokowskiemu, w zgodzie brata jego rodzonego ostała, temuż Panu Ernestowi Krokowskiemu synowi swojemu dacz, dozowacz, zapisacz i zasygnowacz. Czasy wiecznymi, i przy prawo swe jeżeliby miała na przeznaczonej majętnoszczy nimożycz i kasować, po której wyznaczonej kasacji prawnej Pani matki swej. Jegomość Pan Ernest Krokowski powinien będzie po zawarciu umowy małżeńskiej najdalej do niedziel dwunastu przed którymikolwiek sądami albo grodzkimi albo miejskimi ziemi pruskiej oprawę dostateczną uczynić, pięcz tysięczy złotych polskich, które bierzi w gotowych pieniądzach i do księgowy prawe podług tej taksy, która sumę oboje tak gotowych pieniędzy, jako i wyprawy złożywszy założyć sobie […] przyczyną kontraktu na połowie majętnosczy swojej, i w wszystkim, kto za […] królewski ma rozdzielycz.

A że Jegomość Pani Chełmińska ma wybracz którąkolwiek połowę, a którą wybierze Pani Chełmińska ma iść będzie powinna Jegomość Pan Krokowski małżonce swojej oprawuje dostateczność uczynić. A mianowić się w trzos oprawie ma być wołożono[…], co powinien będzie przy oprawie o warunek dostateczny uczynić. […] Jaka się będzie podobała Jegomości Pani Chełmińskiej a dla lepszy wiary i pewno czy ten kontrakt księgami miejskimi nowskimi roborowali i rękoma swymi podpisały i zapieczętowali także przyjaciele niżej mianowani.

Dani w Nowym, dnia szisnatsego miesiąca stycznia roku pańskiego tysiąc sześćset wtórego.

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński
Hernest Krokowski dworzanin jego królewskiej mości
Jan Winkler
Paweł Koszutski
Krzysztof z Konopatu
Dymitr Weiser
Jerzy Pawłowski ręką własną

Herb Konopacki

 Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku Intercyza ślubna między Krokowskimi a Konopackimi 1602 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Nowe - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Nowe – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Podgląd zablokowany.