List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku.

„Jan III z bożej łaski król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflanski Wołyński, Kijowski, Podolski, Podlaski, Smoleński, Siewierski i Czernihowski.

Urodzony wiernie nam miły. Mając wiadomo wierności twojej do usługi Rzeczypospolitej uprzejme studia i wrodzoną ochotę, żądamy abyś wiernie twoją poselską od nas na generał prowincji pruskiej w Malborku przypadający, wziął na się junkcją, i tam oddawszy wiernie zgromadzonemu rycerstwu, istotę sprawy, stosując się do instrukcji z kancelarii koronnej wydanej imieniem naszym przełożył. To będzie wstępem wierności twojej, największy gest i chwała, ale i u nas osobliwy na się wierność twoją zaciągniesz respekt, któremu na ten czas dobrego od Pana Boga życzemy zdrowia.

Dane w Jaworowie dziewiątego miesiąca listopada roku pańskiego 1681  panowania siódmego.”

List Jana III Sobieskiego do Posła Stanisława Konopackiego

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Jaworów -Województwo Ruskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Jaworów -Województwo Ruskie

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *