Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704. Król August II szukając poparcia wśród szlachty pruskiej rozsyła uniwersał, adresatem tego jest Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński.

   

August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski a dziedziczny książę Saski i elektor.

Wielmożny uprzejmie nam miły. Te rany które bezbożna niektórych zapamiętałość ojczystym prawom  swobodom i wolnościom zadała, jeżeli krwawe są i śmiertelne, daleko bardziej i głębiej ojcowską naszą krew pulsując przerażają serce. Kiedy na ukoronowana głowę naszą zapomniawszy Boga staropolskiej wiary i cnoty ku królom panom, przystąpiwszy tak zacnym prawem opisane wyjaśnienie modlitwy. Wywróciwszy fundamenta powagi Sejmu Lubelskiego, na który zjednoczone stany i uzdrowiona republika z tej rany, tasz złość zbrodni przygodnej i złej był wymierzona. Przeniknął przez serce słuszny żal nasz do uprzejmości waszej, gdy mimo obligacji nam powinnej, mimo dawnej instytuty i osobliwym prawem uprzywilejowane zwyczaje zacnej Prowincyi Pruskiej, nie tylko uzurpowałeś sobie prezydencją, nieprzyzwoitym sposobem, chociaż nie w całości, asymetrycznym statusem, ale i zjazdy składałeś i naznaczałeś, i w małej bardzo frekwencji, jakoby przy zgodzie całego zgromadzenia, ważyłeś się uprzejmie formować i zmieniać organizacje, do uknowanej w kilkadziesiąt osób Konfederacji Województw Wielkopolskich. Lecz, że wszyscy wokół nas zbierają się, nie z zawziętości ale raczej z przymusu siły zbrojnej Króla Szwedzkiego. Do tego drastycznego posunięcia przywiodło, łatwo ojcowskim i łaskawym przejrzeniem ogarniamy i tą ręką, która panem odrzucona, przyciskamy serio przestrzegając i upominając uprzejmość waszą, aby nie tylko podobną abstynencją, ale nam to lepszym nagrodzić afektem i aplikacyją swoją, jak prędko tamten się kraj oczyści. Tak wszystkie kierować rzeczy, by stały się priorytetami, żeby do chwalebnej *Konfederacji zacnego województwa Sandomierskiego ufundowanej i zjednoczenie powszechne, zgodne serca i myśli i obopólne złączone siły, którym końcem przy wydaniu ostatnich trzecich wici, należytą ekspedycją na generał Pruski i zwykłą ceremonią kancelarii koronnej wydać zlecimy. A teraz wszystkie żale i urazy nasze na rany krzyża zatapiając, wypróbowaną uprzejmość wej ku nam i ojczyźnie gruntowniejszą stateczność, hojnymi łaskami zdobić nie omieszkamy dobrego oraz uprzejmie wej od Pana Boga życząc, zdrowia.

Dane w Kolczynie dnia 31 miesiąca marca roku Pańskiego 1704.

Panowania naszego VII

Augustus Rex

August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski a dziedziczny książę Saski i elektor.

List Króla August II do Stanisława Konopackiego Wielmożnego Kasztelana Chełmińskiego jednostka 442 List Króla August II do Stanisława Konopackiego Wielmożnego Kasztelana Chełmińskiego 2 jednostka 442

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Kolczyn - Województwo Lubelskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Kolczyn – Województwo Lubelskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.