Kontrakt przedślubny Kruszyńskiego z Wilczyckim 1776 rok

Kontrakt przedślubny Kruszyńskiego z Wilczyckim 1776 rok

Kontrakt przedślubny Kruszyńskiego z Wilczyckim 1776 rok.

Rozporządzenie stanu człowieka każdego, gdy od samej osobliwszej zawisł bliskiej łaski, której oczywisty skutek uważając w zinklinowanym sercu Wielmożnego Pana Konstantego de Kruszyński, ku najstarszej córce naszej Wielmożnej Pannie Ludowice de Wilczyckie, a nawzajem nas rodziców przypodobanie sobie w osobie jego za przybranego syna z prawdziwym poznając ukontentowaniem, przechylając się oraz do życzenia i wdawan wielu zacnych, na akt dzisiejszy zgromadzonych przyjaciół. Takowe miedzy nami Wielmożnymi Pany, Ignacym de Wilczyckim i Marianną de Pachołki małżonkami Cześnikami Orłowskimi Województwa Łęczyckiego rodzicami z jednej, a tymże Wielmożnym Panem Konstantym de Kruszyński niegdyś Wielmożnego Pana Antoniego de Kruszyński Kasztelana Gdańskiego z Wielmożną Panią Ludowiką de Kochanowskie, w powtórnym małżeństwie spłodzonym synem z drugiej strony, stawa kontrakt ślubny i postanowienie.

Iż Wielmożni Państwo de Wilczyccy za powodem wyżej wyrażonych pobudek w stan święty małżeński dają ukochaną córkę swoją Wielmożną Pannę Ludowikę de Wilczyckie, wspomnianemu Wielmożnemu Panu de Kruszyński, a chcąc tych przyszłych małżonków i dzieci swoje przy błogosławieństwie Boskim widzieć jak najobficiej uszczęśliwionymi, nie tylko swoje rodzicielskie dają i zlewają na nich błogosławieństwo, ale też z pracy i substancji swojej tym czasem oczywisty posag, z dóbr ojczystych i macierzystych przypadać na tę córę mającego, summę dziewięć tysięcy złotych pruskiej dobrej monety naznaczają, która to summa oczywista, tylko posagu teraz wyznaczoną na wigilię święta Jana Chrzciciela w roku da Bóg 1778 do rąk Wielmożnego Pana Konstantego de Kruszyński, teścia swego wyliczając niezawodnie przyrzekają i postanawiają, którą na dobrach swoich dziedzicznych Nawra zwanych małżonce swojej zezna sądownie i zapisać tenże Wielmożny Pan de Kruszyński obliguje się i powinien będzie.

Żeby jednak i wreszcie wyposażenia ubezpieczona też Wielmożna Panna de Wilczyckie a przyszła małżonka Wielmożnego Pana de Kruszyński została, więc obligują się niniejszym kontraktem ślubnym Wielmożni Państwo de Wilczyccy rodzice, zważywszy doskonale stan substancji swojej, w upatrzonym czasie resztę dla niej posagu, jaki wypadnie sprawiedliwie wyznaczyć i postanowić. Widząc zaś Wielmożnego Pana de Kruszyński najłaskawsze tych przyszłych rodziców swoich na siebie względy a odwdzięczając skłonione ku sobie przyszłej małżonki swoje serce, więc z afektu swego, tudzież i rekompensując wyprawy wiele razy wspomnianej Wielmożnej Pannie de Wilczyckie a przyszłej swojej małżonce, prostym i rzetelnym długiem niniejszym kontraktem, zapisuje summę dziewięciu tysięcy złotych pruskiej dobrej monety, i gdyby tego potrzeba była przed księgami Wojewódzkimi ziemskimi Chełmińskimi zeznać i zapisać stanowi. Który to kontrakt ślubny i w nim opisane kondycyje strony obydwie ze swymi sukcesorami we wszystkim trzymać i ziścić niezawodnie przyrzekają, i na to się dla lepszej wiary i wagi rękami własnymi przy przyciśnieniu rodowitych pieczęci w przytomności przyjaciół podpisują.

Działo się to w Ryńsku 17 listopada 1776 roku

Ignacy Wilczycki Cześnik Orłowski Województwa Łęczyckiego

Marianna z Pachołków Wilczycka

Konstanty Kruszyński

Jan Mazowiecki Regent Ziemski Dobrzyński jako przytomny przyjaciel

Dominik Piwnicki jako przytomny przyjaciel

Michał Trzcieński Kasztelan Dobrzyński jako przyjaciel

Jakub Zaleski jako przyjaciel przytomny

Kontrakt przedślubny Konstanty Kruszyński z Ludwiką Wilczycką 1776 rok  Kontrakt przedślubny Konstanty Kruszyński z Ludwiką Wilczycką 1776 rok

Województwo Chełmińskie - Ryńsk
Województwo Chełmińskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.