Historia Szlachecka Archiwum Konopackich Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania, hrabia na Konopacie i Rynkówce Starosta Wieliski.

 

Herb Odwaga Konopaccy

Bodajże pierwszy znany dokument z 1660 roku, w którym występuję Jerzy Karol Konopacki Starosta Wieliski, z tytułem na ten czas dworzanina pokojowego JKM. Franciszek Miączyński zobowiązuje się, że doprowadzi przed sąd karczmarza kobusowskiego Andrzeja w związku ze śmiercią brata Konopackiego.

 

Ja Franciszek Mączyńsky daję tę moję submisję Jegomości Panu Jerzemu Konopackiemu dworzaninowi pokojowemu króla Jegomości, żem powinien Andrzeja karczmarza kubusowskiego stawić się na juridzkę przypadającą, o którym udana żeby miał zabić sławny pamięci nieboszczyka rodzonego Jegomości. A na czasie żeby juridzka nie przypadła, powinien się Jegomość na to na Święty Michał za afektacją Jegomościa wydając go, gdzie do skutku onego nie przyprowadził i sam koresponduje mu się. Na co się podpisuję, działo się w Gdańsku dnia 25 maja roku 1660.
Franciszek Mączyńsky mpp

Franciszek Miączyński zobowiązuje się, że doprowadzi przed sąd karczmarza kobusowskiego

Herb Odwaga Konopaccy

Po dwóch miesiącach od śmierci Jakuba Oktawiana, syn Jerzy Karol kwituje macosze Barbarze z Kostków Konopackiej kilka drobiazgów po ojcu, testamentem przeznaczonych dla niego i rodziny, tekst zachowany w oryginale.

 

Niżej podpisany zeznawam, Zem po Smierci Swiętej Pamięci Jegomosci Pana Kasztellana Elbinskiego Rodzica i Dobrodzieja mojego, od Jmosci Pania Barbary z Stemberku Konopacki Kasztellanki Elbinskiej Matki mojej, Testamentem pomienionego Dobrodzieja mojego odlecone, parę kubków Srebrnych mnie, parę drugich takichze kubków Rodzonemu moiemu Panu Jedrzejowi , lichtarz ieden srebrny Im Pani Starosciny Grudziackiey, lichtarz drugi takowisz i konewkę z wiekiem Jm Pannie Zophiey rodzonym moim , jednym ze testamentem odlecone . A przy tym Sobolów trzydzieści i trzy odebrał. Kielich z patyną z Rynkowskiej niegdy kaplicely , trzy ornaty ze stułami. Z którego odebrania Jmosc Panią Matkę imienim tak moim, jako tesz i pomienionych rodzonych moich dostatecznie quituję i assecuruję isz Jmosc Pani Matka Zadnej, dla tego trudności od Rodzonych moich mieć niebędzie , gdysz ja to cale na się przyimuię. A dla lepszey pewnosci ręką własną podpisuję się.W Konopacie dnia dwunastego Augusti Roku Panskiego 1.6. Szescdziesiatego Piatego

Jerzy Konopacki Starosta Wieliski, Pułkownik JKM

Jerzy Karol kwituje macosze Barbarze z Kostków Konopackiej kilka drobiazgów po ojcu

Herb Odwaga Konopaccy

CDN…

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.