Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Świadectwo Spustoszenia Opactwa Pelplińskiego. Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku .  ♠ Działo się w Starogardzie, wobec sądu gajonego, dnia 28 lutego roku tysiąc sześćset pięćdziesiątego dziewiątego. Wobec sądu i niniejszych akt miejskich starogardzkich osobiście zjawił się szlachetny Maciej Łobeski, burgrabia pelpliński [i] stawił w imieniu przewielebnego pana …

podziel się:

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok. W 1661 roku, gdy wojsko kwarciane od kilku lat niemające wypłacanego żołdu, uczyniło niebezpieczny związek dla kraju, wyznaczono przez uchwałę sejmową komisję, która, zgromadzić miała się we Lwowie 25 września w celu wypłacenia zaległego żołdu. Kiedy zaś wcześniej powołana komisja nie …

podziel się:

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Król Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku. Zwyczajowy list odpowiedzi w sprawach jakich Król Jan III Sobieski wysyłał wiele, adresatem tego jest Teresa Elżbieta z Konopatu Szczepańska Starościna Grudziądzka.  Jan III z Bożej łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki etc. Urodzona wiernie nam miła. …

podziel się:

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704. Król August II szukając poparcia wśród szlachty pruskiej rozsyła uniwersał, adresatem tego jest Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński.     August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski …

podziel się:

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku. Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski dostaje list którego autorem jest  Król Jan III Sobieski.   „Jan III z bożej łaski król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflanski Wołyński, Kijowski, Podolski, Podlaski, Smoleński, Siewierski i Czernihowski. Urodzony wiernie nam miły. …

podziel się:

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz.5

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz. 5 – Instrukcje sejmikowe czy też sejmowe, były to wskazówki dawane na piśmie posłom na sejm. Początkowo miały formę wskazówek do królewskich postulatów, z czasem jednak, od połowy XVII w. wymagano od posłów ścisłego ich przestrzegania. Prezentujemy jedną z takich instrukcji …

podziel się: