Jakub Oktawian do Biskupa Leszczyńskiego 1658 roku

Jakub Oktawian do Biskupa Leszczyńskiego 1658 roku. „W obliczu trudnej sytuacji militarnej Polski, na mocy zawartych w 1657 roku traktatów welawsko–bydgoskich, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm i jego potomkowie w linii męskiej uzyskali suwerenność w Prusach Książęcych w zamian za hołd składany królowi polskiemu przez kolejnych nowych elektorów. 18 kwietnia 1658 …

podziel się:

Władysław zastawia Sarnowo Dulskiemu 1618 roku

Władysław zastawia Sarnowo Dulskiemu 1618 roku. Niespełna dwudziestoletni Władysław Maksymilian Konopacki zastawia dobra dziedziczne Sarnowo leżące w powiecie zawrzeńskim na Mazowszu, Janowi Dulskiemu. Ponieważ Władysław jest osobą niepełnoletnią według prawa chełmińskiego, towarzyszy mu starszy brat, Jan Karol Konopacki. Starszy brat pełnił wówczas służbę na dworze króla w charakterze dworzanina JKM.   …

podziel się:

Konopacki wydzierżawia Kawieczyńskim Zalesie 1631 roku

Konopacki wydzierżawia Kawieczyńskim Zalesie 1631 roku. Władysław Maksymilian Konopacki puszcza w arendę wieś Zalesie w powiecie tucholskim. Wielce prawdopodobnym iż chodzi o dzisiejszy Sowiniec w powiecie Tucholskim, chociaż sądząc po siedzibie Kawieczyńskich w Kawęcinie, samo przez się przychodzi na myśl Zalesie Królewskie położone w powiecie świeckim. Wieś Zalesie Władysław nabył …

podziel się:

Intercyza długu Jana Karola Opata Tynieckiego 1644 roku

Intercyza długu Jana Karola Opata Tynieckiego 1644 roku. Jan Karol Konopacki zmarł w Tyńcu, po krótkiej chorobie 23 grudnia 1643 roku. Tam też zgodnie z ostatnią wolą został pochowany. Niestety Jan Karol nie był osobą gospodarną i sporo się zadłużył. Zadłużeniem brata zajął się Jakub Oktawian, poniższa umowa dotyczy intercyzy …

podziel się:

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania 1547 – 1604 rok.   Kwarta dana w Warszawie 2 czerwca 1573 roku Ja Mikołaj Guochowski zeznawam tym moim pisaniem, żem od Je Mści Pana Jerzego Konopaczkiego przy […] Je Mści Pana Gdańskiego, Pana Jerzego Klęczewskiego przyjął węgierskiej czerwonij złotich pięczdziesiąt monety trzydzieści …

podziel się:

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku. Władysław Konopacki 15 lipca 1627 roku zawiera umowę kupna domu w Toruniu od Zofii ze Zbąszyna Potulickiej, podkomorzyny poznańskiej. Dom był posadowiony tuż obok nie istniejącego już dzisiaj kościoła św. Wawrzyńca, wtedy przed murami Torunia. Kościół początkowo drewniany zniszczony został w 1422 …

podziel się: