Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571

Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571 za wsie Nikielsdorf, Honikfelt i Dytrichssdorf.

Hieronim Buzeński z Buzenina Podskarbi Koronny Żupnik Krakowski, Brzezniczki, Krzeczowski Starosta.

Oznajmuję wszem i każdemu z osobna, iż urodzony Pan Jerzy Konopacki czyniąc dość konstytucjom sejmów przeslich od sum przez Pany Rewizori ze wsi Nikielsdorfu naliczonej, oddał i odliczył do skarbu Rzeczypospolitej przy bytności Ichmościów Panów Jana z Sienna Żarnowskiego, Pawła z Dzialina Dobrzyńskie kasztelanów Waczlawa Ostroróg, Jana Plazij skarbu Rzeczypospolitej z uchwały sejmu przeszłego warszawskiego deputatów czwartej części z gołego dożywocia za rok tysięczny pięczsethni siedmdziesiathi monethi lidzbi polskiej zlotich trzninasczie, grosi siedemnnasczie pięniędzi drobnich dziewięcz. A gdzieby się większa suma z regestrów lustratorskich, według których obieranie za ten rok czwartej czesczi bicz miało pokazała w przyszłej płatności zostanie wyrównane, dołożyć będzie powinien, gdzie by też niniejsza summa deafalcowacz skarb Rzeczypospolitej wedle dawnych konstytucji bendzie. A na ten czas urodzonego Pana Konopaczkiego z pobranej sumy wyżej opisanej kwituję i wolnym czijnie.

Dane na zamku Rawskim dnia dziewiętnastego lipca roku tysiąc pięćset siedemdziesiątego pierwszego.

Stanisław Pozowski

Jan Żarnowski

Jan Plaza

Jan Grabski

Paweł Dzialyna Kasztelan Dobrzyńskie

Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571 za Nikielsdorf

Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571 za Nikielsdorf

Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571 Honikfelt i Dytrichssdorf

Kwarta dla Rzeczypospolitej kwitowana roku 1571 Honikfelt i Dytrichssdorf

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *