Archiwum z Nawry - Historia Szlachty Ziem Pruskich

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku

Cesja starostwa nowskiego wobec Zboińskich 1709 roku. 15 lipca 1709 roku doszło do spisania intercyzy między owdowiałym kasztelanem chełmińskim a starostą lipińskim Jakubem Zboińskim o rękę Ludwiki Konopackiej. Stanisław Aleksander Konopacki, niebędący wówczas w stanie wypłacić córce posagu w gotówce, zobowiązał się rezygnować i odstąpić zięciowi starostwo nowskie. Jak to ... czytaj dalej

Jan Firlej kwituje Konopackiego z kwarty za rok 1604

Jan Firlej kwituje Konopackiego z kwarty za rok 1604. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. ... czytaj dalej

Zamek w Polskim Konopacie w 1709 roku opisany

Zamek w Polskim Konopacie w 1709 roku opisany. Inwentarz dóbr Polskiego Konopatu przeprowadzony w latach 1706-1709. Wojska Augusta II, wybuch wojny północnej oraz wtargnięcie wojsk szwedzkich spowodowały spustoszenie ziem pruskich. Dobra, jakie posiadała ówczesna szlachta topniały wraz z kolejnymi falami przejeżdżających formacji wojskowych. Niestety i majątku folwarcznego w Polskim Konopacie ... czytaj dalej

Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Konopacka Wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Barbara z Sztemberku Konopacka Kasztelanka Elbińska

Wszem, wobec komu by tylko o tym wiedzieć należało oznajmuję, osobliwie ludziom tym, którzy mają wolno grunty puste osiadać i na onych zarośliny wykupywać i pobudować, żem uczciwym Krzysztofowi Polakowi, Michałowi Majerowi i ... czytaj dalej

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany . Spis czyli Inwentarz dóbr zamku Bruchnal. Tarnowica (Bruchnal) dobra dziedziczne Macieja i Elżbiety Dulskiej Konopackiej, pozostawały one w rękach Konopackich przez ponad pół wieku.

W roku Tysiąc sześćset dziewiątym dnia 24 czerwca spisał się inwentarz budowania, sprzętów w zamku Bruchnalskim i ... czytaj dalej

Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku

Konopacki kupuje kamienicę w Gdańsku w 1696 roku.

 

Między wielmożnym Jegomościem Panem Stanisławem Konopackim Podkomorzym Pomorskim Starostą Plotelskiem z jednej a Jegomościem Panem Korneliuszem Willichem kupcem i mieszczaninem gdańskim z drugiej strony, stanęła pewna i nieodmienna zgoda w niżej opisany sposób postanowienie. Jegomość Pan Willich ... czytaj dalej

Pokwitowanie kwarty dóbr pomorskich roku 1606

Pokwitowanie kwarty dóbr pomorskich roku 1606.

Jan Firlej z Dombrowicze Podskarbi Koronny Lubelski i Starosta

Oznajmuję, komu to wiedzieć należy, iż Wielmożna Pani Elżbieta z Dombrówki Konopaczka Kasztelanka Chełmińska, za chwałą sejmu przeszłego warszawskiego w roku 1601 pierwszym i za zgodnym postanowieniem pułtory kwarty ze wszystkich ... czytaj dalej

Jerzy Konopacki kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku

Jerzy Konopacki Kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne ... czytaj dalej

Inwentarz dóbr Kozłowa w 1706 roku spisany

Inwentarz dóbr Kozłowa w 1706 roku spisany. Majętność z klucza Konopackiego, czyli Konopat Polski i Niemiecki, Skarszewo, Wyrwa, Drozdowo oraz Kozłowo były w czasie pomiędzy 1702 a 1710 rokiem w dzierżawie u Wygranowskich. Małżeństwo Aleksander i Barbara Konopaccy w owym czasie popadli w poważne długi spowodowane przez szwedzkiego okupanta. Strach ... czytaj dalej

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz. 1

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz. 1

„Nie może nikt nie przyznać tego, jego królewskiej mości Panu naszemu miłościwemu, iż zaraz jako prędko pod nieugaszony dotąd wojny kozackiej zapał, wziął jego Królewska mość przed ... czytaj dalej

Fakty Historyczne w Genealogii Szlacheckiej

Kalendarium Historii Szlacheckiej

Poniżej umieszczamy chronologię wydarzeń zawartych w Historii Szlacheckiej. Oś czasu na której znajdziecie wszystkie wydarzenia opublikowane w serwisie Historia Szlachecka. Kilkusetletnia przestrzeń czasowa poukładana jako kalendarium zdarzeń genealogi szlachty ziem pruskich.

Mapa Sytuacyjna Faktów Historycznych

Sprawdź czy na stronie Historia Szlachecka znajduje się dokument dotyczący twojej miejscowości. Klikając na znacznik mapy rozwijasz tytuł wpisu pod którym znajduje się post...

Serwis Poświęcony Archiwum z Nawry

...Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te sprawy ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom...

Galeria Historycznych Budowli Historii Szlacheckiej

Zamki, dwory, pałace oraz dobra możnych ziem pruskich występujące w Historii Szlacheckiej.
Historia Szlachecka, multimedialny serwis poświęcony zasobom archiwalnym pochodzącym z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą "Archiwum Sczanieckich z Nawry". Na stronie zawieramy krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. inwentarzy sporządzanych na poszczególnych majątkach, testamentów szlachty, aktów własności ziemskich, oraz innej dokumentacji rodzin Konopackich i Kruszyńskich. Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów, stworzony przez wieki przez rodziny Konopackich i Kruszyńskich. Chronologicznie udokumentowana historia rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w, rodzina była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. w woj. pomorskim Biechowo, Cieleszyn, Czaple Wielkie, Czerwińsk (Świerkocin) Drozdowo, Kamionka, Kawęcin, Polski Konopat, Wielki Konopat (Niemiecki), Kozłowo, Laskowice, Leśna Jania, Luchowo (Mały Świerkocin) Objezierze, Rynkówka, Skarszewo, Smarzewo, Suchostrzygi, Włosienica, Zalesie. W województwie chełmińskim, Chełmonie, Dźwierzno, Gziki, Kamionki, Kijewo, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Ocień, Pęsławice, Pluskowęsy, Przesmno, Targowisko, Warszewice, Zegartowice. W województwie malborskim, Cieszymowo, Cygusy Guldenfeld (Złotnica) Lichtenfeld (Jasna) Michorowo, Mirany, Sadłuki, Zajezierze. Poza Prusami Wieruszew, miasto i przyległe wsie (Wielkopolska) Bruchnal, miasto i przyległe wsie (ziemia lwowska) Sarnowo (pow. zawrzeński) Pawłowicze, Jędrzejów, Bala, Ostasiejów (pow. grodzieński) Konopaccy zarządzali również tzw. królewszczyznami, czyli majątkami, miasteczkami przyznawanymi na prawach królewskich w celu zarządzania, pobierania podatków dla skarbu JKM. Do takowych należały starostwo dybowskie, starostwo grudziądzkie, starostwo lipieńskie, starostwo nitawskie, starostwo nowskie, starostwo płotelskie, starostwo świeckie, starostwo wieliskie, Bastanowo, Bysewo (wójt.) Chylonia, Cisowa (wójt.) Gręblin, Gronowo, Jasień, Klonówka, Kosowo, Lignowy, Lisewo, Łopatki, Mikołajki, Mlewo, Poledno, Pułkowice, Wałycz (Wełcz) Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji, a co za tym idzie publikacji tekstowej w Internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach "Historii Szlacheckiej".
Każdego dnia w serwisie Historia Szlachecka dokładamy cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z obowiazkowo używanej przez skrybów łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Publikujemy gotowe już teksty na naszym serwisie najszybciej jak to możliwe. Rozpiętość którą dysponujemy z archiwum z Nawry to blisko 400 lat, wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniało. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej, które znajdziecie Państwo zarówno w serwisie jak i na naszym kanale YT. Niestety ograniczają nas kwestie finansowe, każda usługa generuje spore koszty, stąd materiał będzie ukazywał się w ograniczonej na nasze możliwości formie.  Mamy nadzieję osiągnąć na You Tube progi pozwalające na monetyzację kanałów, która z kolei pozwoli nam na opłacenie usług profesjonalistów zatrudnionych przy produkcji medialnej i tłumaczeniach. Być może to się zmieni, dlatego zachęcamy Ciebie do subskrypcji naszych kanałów na You Tube oraz subskrypcji serwisu Historia Szlachecka.
error: Podgląd zablokowany.