Archiwum z Nawry - Historia Szlachty Ziem Pruskich

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI. Zestawienie powstało w oparciu o „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” czyli „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat”. W oryginale pisanym łaciną, jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa ... czytaj dalej

Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706

Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706. W posiadanie dóbr Czapelskich czyli dzisiejszych Czapel w powiecie Świeckim, Stanisław Konopacki wszedł około roku 1690. Już w roku 1700 są one wymieniane w dokumentach jako tzw. klucz Konopacki czyli dobra wspólne Konopatów Polskiego, Wielkiego, Skarszew, Kozłowa, Drozdowa. W poniższym dokumencie karcie zastawnej ... czytaj dalej

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz. 1

Instrukcja Sejmikowa 1658 roku na sejmik ziem pruskich cz. 1

„Nie może nikt nie przyznać tego, jego królewskiej mości Panu naszemu miłościwemu, iż zaraz jako prędko pod nieugaszony dotąd wojny kozackiej zapał, wziął jego Królewska mość przed ... czytaj dalej

Legat Teresy Konopackiej sporządzony w 1711 roku

Legat Teresy Konopackiej sporządzony w 1711 roku. Teresa Konopacka nosząca pod sercem nienarodzonego jeszcze syna Michała oraz dla dla nieletnich wtedy Anny i Antoniego swych dzieci sporządziła memoriał na wypadek śmierci. Nie jest on niestety datowany, lecz łatwo można rozsądzić, iż pochodzi z 1711 roku. Wymienia ona w nim swoje ... czytaj dalej

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Jan III z Bożej łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki etc.

Urodzona wiernie nam miła. Przyjęliśmy to z upodobaniem, żeś się nam wiernie Waszmość poprzez krew swoję tak bliską Wielmożną Kasztelanką Wilińską odezwała. Gotowiśmy ... czytaj dalej

Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Walerian Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Roku 1742 w wigilię Świętego Pana Marcina. Daję ten kontrakt uczciwym Fabian[owi] Wróblowi z Przechówka i Michał[owi] Szmitowi z Konopatu Niemieckiego e[.]anistom, którym widząc sztukę pola od drogi do Przechówka idącej alias *klin od Nowin przez nieboszczkę Jegomości matkę moją ... czytaj dalej

List Jana III Sobieskiego do Podkomorzego Pomorskiego 1694

List Jana III Sobieskiego do Podkomorzego Pomorskiego 1694

Jan III z bożej łaski król Polski wielki książę litewski pruski mazowiecki żmudzki kijowski wołyński podolski podlaski inflancki smoleński siewierski czernichowski.

Zrodzony wiernie na miły. Tę, którą wierność twoja wobec miłości do dobra publicznego chcesz ... czytaj dalej

Komisja Ludwiki Marii podczas niepokojów w Świeciu 1652 roku

Komisja Ludwiki Marii podczas niepokojów w Świeciu 1652 roku. Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona Króla Władysława IV od 1645 do 1648 roku, w którym to Król zmarł. Od 1649 roku już królowa, Ludwika Maria wychodzi za maż za następcę Władysława IV, Jana II Kazimierza. Jedna z najbardziej ... czytaj dalej

Fakty Historyczne w Genealogii Szlacheckiej

Kalendarium Historii Szlacheckiej

Poniżej umieszczamy chronologię wydarzeń zawartych w Historii Szlacheckiej. Oś czasu na której znajdziecie wszystkie wydarzenia opublikowane w serwisie Historia Szlachecka. Kilkusetletnia przestrzeń czasowa poukładana jako kalendarium zdarzeń genealogi szlachty ziem pruskich.

Mapa Sytuacyjna Faktów Historycznych

Sprawdź czy na stronie Historia Szlachecka znajduje się dokument dotyczący twojej miejscowości. Klikając na znacznik mapy rozwijasz tytuł wpisu pod którym znajduje się post...

Serwis Poświęcony Archiwum z Nawry

...Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te sprawy ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom...

Galeria Historycznych Budowli Historii Szlacheckiej

Zamki, dwory, pałace oraz dobra możnych ziem pruskich występujące w Historii Szlacheckiej.
Historia Szlachecka, multimedialny projekt, serwis poświęcony zasobom archiwalnym pochodzącym z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą "Archiwum Sczanieckich z Nawry". Na stronie zawarto krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. fragmentów sumariuszy, aktów własności, czy też inwentarzy dóbr rodzin Konopackich, Kruszyńskich a docelowo i Sczanieckich. W serwisie Historia Szlachecka prezentować również będziemy materiały w formie transkrypcji archiwalnych z tłumaczeniami ze staropolszczyzny lub łaciny. Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów. Stworzone przez wieki przez rodziny: Konopackich, Kruszyńskich oraz Sczanieckich. Chronologia udokumentowana rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w. Rodzina była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. Polski Konopat, Konopat Niemiecki aktualnie zwany Wielkim, Rynkówka, Żuków, Trzcianę, Minkowce, Kuczwały, Mirachów, Straszew, Lignów, Mikołajki, Łopaty, które w 1532 r. prawem dziedzicznym otrzymał Jerzy I Konopacki. Rauden w dawnym województwie chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II. Rudno i Lichnowo od 1568 oraz starostwo grudziądzkie od 1603 r. Konopaccy posiadali również na Litwie w kontrakcie zastawnym dobra Gentiliszki od Radziwiłłów. Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w Internecie.Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach "Historii Szlacheckiej". Czy dotyczy to miejscowości mniejszych, których rodziny szlacheckie przez wieki posiadając owe majętności zostały pozbawione ich dekretem komunistycznych władz. Czy dotyczy to dóbr w postaci, pałacyków, dworków lub pozostałych ruchomości.
Każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Publikujemy gotowe na naszym serwisie najwięcej jak to możliwe. Rozpiętość którą dysponujemy z archiwum z Nawry to blisko 400 lat, wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniało. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Przynajmniej raz w tygodniu, prezentujemy wersję wideo z czytającym tekst  profesjonalnym lektorem. Niestety ograniczają nas kwestie finansowe, każda usługa generuje spore koszty, stąd materiał będzie ukazywał się w ograniczonej na nasze możliwości formie.  Mamy nadzieję osiągnąć na You Tube progi pozwalające na monetyzację kanałów, która z kolei pozwoli nam na opłacenie usług profesjonalistów zatrudnionych przy produkcji medialnej i tłumaczeniach. Być może to się zmieni, dlatego zachęcamy Ciebie do subskrypcji naszych dwóch kanałów na You Tube.
error: Content is protected !!