Historia Szlachty Ziem Pruskich

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX. Spis rozmaitych transakcji dóbr wsi Polski Konopat, Konopat Niemiecki (Wielki) Drozdowo, Wyrwa, Wygoda oraz innych do nich należących. Kalendarz dóbr Polskiego Konopatu za lata 1800 – 1899, opracowywane na podstawie poniższych źródeł konfrontowanych ze sobą by wyeliminować błędne teorie, niewłaściwe odczyty i wiele innych ... czytaj dalej

Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok

Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok.W piśmie dotyczącym ugody, najprawdopodobniej chodzi o Zabokrzyckich herbu Sulima którzy pochodzili z województwa łęczyckiego. Teresa Konopacka z męża Kruszyńska doprowadziła przez zabór inwentarza z arendowanych wobec Zabokrzyckich włości na Cygusach do ostrego sporu. Ponieważ zwada mogła zakończyć się procesem, Teresa Kruszyńska ... czytaj dalej

Pokwitowanie kwarty dóbr pomorskich roku 1606

Pokwitowanie kwarty dóbr pomorskich roku 1606.

Jan Firlej z Dombrowicze Podskarbi Koronny Lubelski i Starosta

Oznajmuję, komu to wiedzieć należy, iż Wielmożna Pani Elżbieta z Dombrówki Konopaczka Kasztelanka Chełmińska, za chwałą sejmu przeszłego warszawskiego w roku 1601 pierwszym i za zgodnym postanowieniem pułtory kwarty ze wszystkich ... czytaj dalej

Jakub Oktawian osadza gburów niemieckich na Skarszewie 1648 roku

Jakub Oktawian osadza gburów niemieckich na Skarszewie 1648 roku. Od roku 1631 Jakub Oktawian zmuszony był do procesu sądowego o wieś Skarszewo z żeńskim zakonem norbertanek żukowskich. Dobra Skarszewo zostały sprzedane Konopackim przez zakon około 100 lat wcześniej. Jednak zakonnice nie zawahały się wystąpić  żądaniem jakoby to nie była sprzedaż. ... czytaj dalej

Józef Kruszyński do Matki Ludwiki z Wilczyckich 1829 rok

Józef Kruszyński do Matki Ludwiki z Wilczyckich 1829 rok

Kochana Mamo!

Kiedy rok temu miałem przyjemność złożyć kochanej Mamie życzenia moje, nie spodziewałem się, iż bym  jeszcze tak długi przeciąg czasu miał być pozbawiony szczęścia widzenia Jej. Wszystko wówczas zdawało mi się być przepowiednią krótkiego już ... czytaj dalej

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok

Niżej podpisany znam tę kartę moją, którą tak ważną mieć chcę, jakoby z oryginalnych akt była uczyniona, żem od Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Waleriana Kruszyńskiego Kasztelana Gdańskiego rzeczywiste odebrał zadośćuczynienie, w moich roszczeniach. Którem miał prawem zastawnym i prawem dotyczącym posiadania ... czytaj dalej

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku

Inwentarz Folwarku Bruchnal 1609 roku dokonany . Spis czyli Inwentarz dóbr zamku Bruchnal. Tarnowica (Bruchnal) dobra dziedziczne Macieja i Elżbiety Dulskiej Konopackiej, pozostawały one w rękach Konopackich przez ponad pół wieku.

W roku Tysiąc sześćset dziewiątym dnia 24 czerwca spisał się inwentarz budowania, sprzętów w zamku Bruchnalskim i ... czytaj dalej

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok. Po śmierci Jerzego I z Konopatu, Wojewody Pomorskiego i Starosty Świeckiego w lutym 1543 roku, po utarczkach rodzinnych i swarach, doszło miedzy rodzeństwem do ugody zawartej w Świeciu w listopadzie 1546 roku. Kontrakt podziału dóbr zawarty został pomiędzy braćmi Jerzym kasztelanem gdańskim i ... czytaj dalej

List Jana III Sobieskiego do Podkomorzego Pomorskiego 1694

List Jana III Sobieskiego do Podkomorzego Pomorskiego 1694

Jan III z bożej łaski król Polski wielki książę litewski pruski mazowiecki żmudzki kijowski wołyński podolski podlaski inflancki smoleński siewierski czernichowski.

Zrodzony wiernie na miły. Tę, którą wierność twoja wobec miłości do dobra publicznego chcesz ... czytaj dalej

Arenda dóbr Mirańskich Strzeszkowskiemu 1696 roku

Arenda dóbr Mirańskich Strzeszkowskiemu 1696 roku. Dobra mirańskie należące za życia do Katarzyny Lukrecji Guldenstern, po jej śmierci stały się schedą córki Teresy, którą to córkę miała ze Stanisławem Aleksandrem Konopackim. Konopacki nie miał pełnych praw do tego majątku, prawo do spadku posiadała ich córka Teresa. W charakterze opiekuna córki ... czytaj dalej

Fakty Historyczne w Genealogii Szlacheckiej

Kalendarium Historii Szlacheckiej

Poniżej umieszczamy chronologię wydarzeń zawartych w Historii Szlacheckiej. Oś czasu na której znajdziecie wszystkie wydarzenia opublikowane w serwisie Historia Szlachecka. Kilkusetletnia przestrzeń czasowa poukładana jako kalendarium zdarzeń genealogi szlachty ziem pruskich.

Mapa Sytuacyjna Faktów Historycznych

Sprawdź czy na stronie Historia Szlachecka znajduje się dokument dotyczący twojej miejscowości. Klikając na znacznik mapy rozwijasz tytuł wpisu pod którym znajduje się post...

Serwis Poświęcony Archiwum z Nawry

...Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te sprawy ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom...

Galeria Historycznych Budowli Historii Szlacheckiej

Zamki, dwory, pałace oraz dobra możnych ziem pruskich występujące w Historii Szlacheckiej.
Historia Szlachecka, multimedialny serwis poświęcony zasobom archiwalnym pochodzącym zarówno z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą "Archiwum Sczanieckich z Nawry" jak i pozostałych źródeł archiwalnych powstałych przez wieki a dotyczących Pomorza oraz Ziem Pruskich. Na stronie zawieramy krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. inwentarzy sporządzanych na poszczególnych majątkach, testamentów szlachty, aktów własności ziemskich, oraz innej dokumentacji rodzin Konopackich i Kruszyńskich oraz ich gniazd rodowych. Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów, stworzony przez wieki przez rodziny Konopackich i Kruszyńskich. Chronologicznie udokumentowana historia rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w, rodzina była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. w woj. pomorskim Biechowo, Cieleszyn, Czaple Wielkie, Czerwińsk (Świerkocin) Drozdowo, Kamionka, Kawęcin, Polski Konopat, Wielki Konopat (Niemiecki), Kozłowo, Laskowice, Leśna Jania, Luchowo (Mały Świerkocin) Objezierze, Rynkówka, Skarszewo, Smarzewo, Suchostrzygi, Włosienica, Zalesie. W województwie chełmińskim, Chełmonie, Dźwierzno, Gziki, Kamionki, Kijewo, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Ocień, Pęsławice, Pluskowęsy, Przesmno, Targowisko, Warszewice, Zegartowice. W województwie malborskim, Cieszymowo, Cygusy Guldenfeld (Złotnica) Lichtenfeld (Jasna) Michorowo, Mirany, Sadłuki, Zajezierze. Poza Prusami Wieruszew, miasto i przyległe wsie (Wielkopolska) Bruchnal, miasto i przyległe wsie (ziemia lwowska) Sarnowo (pow. zawrzeński) Pawłowicze, Jędrzejów, Bala, Ostasiejów (pow. grodzieński) Konopaccy zarządzali również tzw. królewszczyznami, czyli majątkami, miasteczkami przyznawanymi na prawach królewskich w celu zarządzania, pobierania podatków dla skarbu JKM. Do takowych należały starostwo dybowskie, starostwo grudziądzkie, starostwo lipieńskie, starostwo nitawskie, starostwo nowskie, starostwo płotelskie, starostwo świeckie, starostwo wieliskie, Bastanowo, Bysewo (wójt.) Chylonia, Cisowa (wójt.) Gręblin, Gronowo, Jasień, Klonówka, Kosowo, Lignowy, Lisewo, Łopatki, Mikołajki, Mlewo, Poledno, Pułkowice, Wałycz (Wełcz) Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji, a co za tym idzie publikacji tekstowej w Internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach "Historii Szlacheckiej". Przede wszystkim jednak, ważka jest dla nas sprawa rodowitego majątku Konopackich mianowicie historii Polskiego Konopatu oraz przyległych wsi należących do tzw. klucza konopackiego. Olbrzymi majątek gromadzony przez wieki, który został najpierw reformą rolną prowadzoną w okresie II Rzeczypospolitej, 1920 oraz 1925 roku, następnie rozkradziony zarówno krótkotrwale przez okupantów jak i długotrwale przez władze PRL, we wrześniu 1944 roku. Historia Polskiego Konopatu oraz całego zgromadzonego przez wieki majątku zostanie uwidoczniona we wpisach dzięki pracy nad archiwum rodzinnym Konopackich oraz Kruszyńskich.
Każdego dnia w serwisie Historia Szlachecka dokładamy cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Materiał źródłowy pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z obowiązkowo używanej przez skrybów łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów, ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Publikujemy gotowe już teksty na naszym serwisie najszybciej jak to możliwe. Rozpiętość, którą dysponujemy z archiwum z Nawry to blisko 400 lat, wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniało. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej, które znajdziecie Państwo zarówno w serwisie jak i na naszym kanale YT. Niestety ograniczają nas kwestie finansowe, każda usługa generuje spore koszty, stąd materiał będzie ukazywał się w ograniczonej na nasze możliwości formie. Mamy nadzieję osiągnąć na You Tube progi pozwalające na monetyzację kanałów, która z kolei pozwoli nam na opłacenie usług profesjonalistów zatrudnionych przy produkcji medialnej i tłumaczeniach. Być może to się zmieni, dlatego zachęcamy Ciebie do subskrypcji naszych kanałów na You Tube oraz subskrypcji serwisu Historia Szlachecka.
error: Podgląd zablokowany.