Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704. Król August II szukając poparcia wśród szlachty pruskiej rozsyła uniwersał, adresatem tego jest Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński.     August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski …

podziel się: