Elżbieta Dąbrowska kwarta wobec Rzeczypospolitej 1605

Elżbieta Dąbrowska kwarta wobec Rzeczypospolitej 1605. Wdowa po Jerzym Konopackim Elżbieta z Dąbrówki córka Jana, starosty radzyńskiego, i Febronii Działyńskiej, reguluje należności z tytułu kwarty za królewszczyzny, Straszewo i Nikielkowo. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne dobrze uzbrojone i dobrze wyszkolone wojska doświadczone w boju. Wojsko kwarciane składało się z jazdy, piechoty i artylerii. Zwarte formacje o charakterze stałym ale i  zaciężne. Liczebność kwarcianego wojska wahała się od dwóch do sześciu tysięcy ludzi. 

 

Jan Firlej z Dombrowic Podskarbi Koronny Lubelski Starosta

Oznajmuję, komu to wiedzieć należy, Iż wielmożna Pani Helżbieta z Dombrówki Konopaczka Kasztelanka Chełmińska za uchwała sejmu przeszłego warszawskiego w roku 1600 pierwszym i za zgodnym postanowieniem, Półtorej kwarty ze wszystkich dóbr stołu króla Jegomości wolnych, przez stany koronne na Rzeczypospolita pozwolone. Przy bytności Jegomości Panów Stanisława Garwaskiego Kasztelana Płockiego, Starosty gostyńskiego od rad koronnych. Adama Olęczkiego z Wielkiej Polski a z małej Jakuba Łysakowskiego od ryczerstwa deputatów, na sejmie przeszłym krakowskim do odbierania kwarty naznaczonych i obranych na czas naznaczony lata, i odliczyła tej to półtorej kwarty Rzeczypospolitej należącej wedle szacunku lustratorskiego za rok przeszły 1600 czwarty z dóbr Dytrichssdorfu, z Honikfeltu, i z Nickelsdorfu nazwanych, złotych polskich sto siedemdziesiąt i sześć, groszy dwadzieścia i cztery pieniędzy sześć. Z którego oddania kwarty półtorej i dosyć uczynienia prawu pospolitemu Jejmości Panią Kasztelankę chełmińską kwituję i wolna czynię. Działo się to na zamku Rawskim dnia czwartego czerwca roku pańskiego 1600 piątego.

Jakub Łysakowski

Elżbieta Dąbrowska kwarta wobec Rzeczypospolitej 1605

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *