Historia Szlachecka

Kruszyńscy Suplika wobec Głuchowskiego 1666 roku

Kruszyńscy Suplika wobec Głuchowskiego 1666 roku. Konflikt ekonomiczny Kruszyńskich z sąsiadem Mikołajem Głuchowskim doprowadził do oskarżenia tych pierwszych o nieszlachectwo. Jan i Hipolit Kruszyńscy znaleźli się trudnej sytuacji, jedynym wyjściem było potwierdzenie swych praw przy pomocy dokumentów. Bliski termin rozprawy spowodował u Kruszyńskich natychmiastowe działanie w postaci przeprowadzenia kwerendy archiwalnej …

podziel się:

Jakub Oktawian Konopacki karty i pokwitowania

Jakub Oktawian Konopacki karty i pokwitowania z lat 1602-1665.   Pokwitowanie kontrybucji za dobra Konopackie w Tucholi w styczniu 1628 roku. Zeznawam, żem odebrał conributią pierwszy rathy podlug uchwały seymiku generał 10 january anni present w Grudziądzu odprawowanego od J. Mści P. Jakuba Konopackie Wojewodzica Chełmińskie z Konopatu, Drozdowa , …

podziel się:

Testament Krzysztofa Konopackiego 1610 roku spisany

Testament Krzysztofa Konopackiego 1610 roku spisany . Nie jest niestety znana dokładna data śmierci Krzysztofa Konopackiego. Źródła podają iż zmarł on na ślubie swojej bratanicy Zofii, której ojcem był Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński. Faktem jest, iż przeczuwając śmierć pomimo jak o sobie pisał za dobrego zdrowia, Krzysztof Konopacki sporządził  niniejszy …

podziel się:

Jakub Oktawian do Biskupa Leszczyńskiego 1658 roku

Jakub Oktawian do Biskupa Leszczyńskiego 1658 roku. „W obliczu trudnej sytuacji militarnej Polski, na mocy zawartych w 1657 roku traktatów welawsko–bydgoskich, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm i jego potomkowie w linii męskiej uzyskali suwerenność w Prusach Książęcych w zamian za hołd składany królowi polskiemu przez kolejnych nowych elektorów. 18 kwietnia 1658 …

podziel się:

Władysław zastawia Sarnowo Dulskiemu 1618 roku

Władysław zastawia Sarnowo Dulskiemu 1618 roku. Niespełna dwudziestoletni Władysław Maksymilian Konopacki zastawia dobra dziedziczne Sarnowo leżące w powiecie zawrzeńskim na Mazowszu, Janowi Dulskiemu. Ponieważ Władysław jest osobą niepełnoletnią według prawa chełmińskiego, towarzyszy mu starszy brat, Jan Karol Konopacki. Starszy brat pełnił wówczas służbę na dworze króla w charakterze dworzanina JKM.   …

podziel się:

Konopacki wydzierżawia Kawieczyńskim Zalesie 1631 roku

Konopacki wydzierżawia Kawieczyńskim Zalesie 1631 roku. Władysław Maksymilian Konopacki puszcza w arendę wieś Zalesie w powiecie tucholskim. Wielce prawdopodobnym iż chodzi o dzisiejszy Sowiniec w powiecie Tucholskim, chociaż sądząc po siedzibie Kawieczyńskich w Kawęcinie, samo przez się przychodzi na myśl Zalesie Królewskie położone w powiecie świeckim. Wieś Zalesie Władysław nabył …

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.