Historia Szlachecka

Wojewoda Chełmiński kwituje pobory sejmikowe 1653 roku

Wojewoda Chełmiński kwituje pobory sejmikowe 1653 roku. Kwit poborowy na siedem podatków dnia 25 czerwca 1652 roku w Malborku uchwalonych.   Jan Kos Wojewoda Chełmiński Podskarbi Ziem Pruskich, Kowalewski, Brodnicki, Borzechowski Starosta. Wiadomo czynię, komu to wiedzieć należy, Iż sukcesorowie sławnej pamięci Jegomości Pana Tesmera sekretarza JKM i vice ekonoma …

podziel się:

Intercyza długu Jana Karola Opata Tynieckiego 1644 roku

Intercyza długu Jana Karola Opata Tynieckiego 1644 roku. Jan Karol Konopacki zmarł w Tyńcu, po krótkiej chorobie 23 grudnia 1643 roku. Tam też zgodnie z ostatnią wolą został pochowany. Niestety Jan Karol nie był osobą gospodarną i sporo się zadłużył. Zadłużeniem brata zajął się Jakub Oktawian, poniższa umowa dotyczy intercyzy …

podziel się:

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku. Kontynuacja dzierżawy wsi Czapel oraz Białego w powiecie świeckim. Z opublikowanych dokumentów wiemy, iż Władysław Maksymilian w 1625 roku wziął w/w wsie w dzierżawę od Samuela Żalińskiego ówczesnego Wojewody Pomorskiego. Obecnie w 1628 roku Samuel z Żalna, który piastuje na ten czas funkcję Wojewody …

podziel się:

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania 1547 – 1604 rok.   Kwarta dana w Warszawie 2 czerwca 1573 roku Ja Mikołaj Guochowski zeznawam tym moim pisaniem, żem od Je Mści Pana Jerzego Konopaczkiego przy […] Je Mści Pana Gdańskiego, Pana Jerzego Klęczewskiego przyjął węgierskiej czerwonij złotich pięczdziesiąt monety trzydzieści …

podziel się:

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku. Władysław Konopacki 15 lipca 1627 roku zawiera umowę kupna domu w Toruniu od Zofii ze Zbąszyna Potulickiej, podkomorzyny poznańskiej. Dom był posadowiony tuż obok nie istniejącego już dzisiaj kościoła św. Wawrzyńca, wtedy przed murami Torunia. Kościół początkowo drewniany zniszczony został w 1422 …

podziel się:

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania, hrabia na Konopacie i Rynkówce Starosta Wieliski.   Bodajże pierwszy znany dokument z 1660 roku, w którym występuję Jerzy Karol Konopacki Starosta Wieliski, z tytułem na ten czas dworzanina pokojowego JKM. Franciszek Miączyński zobowiązuje się, że doprowadzi przed sąd karczmarza kobusowskiego Andrzeja w związku …

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.